DELA

Varför lägre bidrag till Skunk?

Öppet brev till Ålands kulturdelegation
Skunk, skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, vill med det här brevet fråga Ålands kulturdelegation om anledningen till årets sänkta Paf-bidrag. Den 5.3.2007 fick Skunk beskedet från Ålands kulturdelegation om årets PAF-bidrag. Skunks verksamhetsbidrag har sänkts med 9.000 € jämfört med 2006. I beslutet framgår att Skunk får 20.000 € för verksamhetsåret 2007. Därtill 5.000 € som är bundet till ett särskilt projekt, vilket betyder att organisationen får pengarna efter redovisat projekt. För en så liten organisation som Skunk, innebär en sänkning på 9.000€ betydande förändringar i verksamheten. Skunk kommer inte att kunna tillgodose skärgårdsungdomarnas behov i lika hög grad som föregående år.

En sänkning av den här storleken borde föregås av ett samtal med föreningen, men beslutet angående Skunk har inte motiverats av Ålands kulturdelegation. För Skunks del kom det sänkta bidraget som en överraskning eftersom det i nuläget inte finns någon motsvarande organisation eller förening som arbetar i samma område som Skunk. Vad är orsaken till bidragssänkningen? Varken antalet ungdomar i skärgården eller Skunks verksamhet har minskat det senaste året. Faktum är att verksamheten ständigt ökar och når nya dimensioner.

En av förutsättningarna för att skärgårdsungdomarna ska flytta tillbaka till skärgården som vuxna är att de haft en meningsfull tillvaro under barn- och ungdomstiden. Detta är vad Skunk vill uppnå genom sin verksamhet. Man kan fråga sig hur mycket landskapsregeringen och kulturdelegationen anser att skärgårdsungdomarna, alltså skärgårdens framtid är värd?
På uppdrag av Skunks styrelse,
Lena Thomasson,
ordförande
Sara Strandberg,
vice ordförande