DELA

Varför kritisera fullmäktige?

Ang. insändaren Obunden Samling Eckerö.

Jag har svårt att förstå, vad man kritiserar fullmäktiges beslut för.

Kommundirektören var anställd med 4 månaders prövotid, vilket är ett normalt förfarande vid en högre befattning. Detta är ett skydd både för arbetsgivaren och arbetstagaren , om respektive inte kommer överens ang. anställningens innehåll. En majoritet i styrelsen och fullmäktige har ansett att kommundirektören inte motsvarar de förväntningar man hade.

I en demokrati är det alltid majoritetens beslut som gäller, om beslutet kan man ha en annan åsikt. Men att blåsa upp detta till en politisk strid är att misskreditera demokratin. Jag har alltid haft som ambition att det politiska arbetet i kommunen skall föra utvecklingen i kommunen framåt, inte att skapa nya problem.

Vi har ett nytt val under hösten, och det är där som de fortsatta förtroendet för fullmäktiges ledamöter och Lagtingets ledamöter prövas. Använd energin till att få fram kandidater till detta val istället för att försöka att ändra redan fattade beslut. Det kommer inte att bli lättare att motivera nya förmågor att ställa upp i dessa val, och då har vi bara det redan etablerade kandidaterna som ställer upp för återval att välja på.

Vad har vi då vunnit på att försöka att ifrågasätta varandras beslut. Man kan påverka beslut innan det är fattade men inte efteråt. Att som många gör prata före och efter ett beslutsfattande möte leder inte till något positivt, det är under mötet besluten fattas och klubbas av en majoritet på mötet.

Med hopp om en bättre politisk framtid i Eckerö.

H-E.L. Obunden