DELA

Varför konstgräsplan med gummigranulat?

Som replik till fullmäktigeledamot John Holmbergs insändare om debatten från senaste stadsfullmäktigemötet anser jag att det verkligt paradoxala var de röster som hördes för konstgräsplan med gummigranulat som fyllnad trots att vi i staden har långvarig kunskap att sköta gräsplaner.

Enligt beredningen är nuvarande underlag på Wiklöf Holding Arena från 1979 vilket betyder att gräsplanen är nästan lika gammal som jag själv är ung. Att staden haft och har skickliga planskötare är något vi Mariehamnare bör vara stolta över och nyttja även i framtiden.

Med den vetskap jag har i dag så verkar en så kallad hybridgräsplan som bestå av cirka 90 procent naturgräs och 10 procent konstgräs det naturliga valet som underlag på en utbyggd Wiklöf Holding Arena. Jag kommer inte hänvisa till någon vetenskaplig rapport om granulatets eventuella skadliga verkningar och vart det försvinner utan baserar mitt ställningstagande från vittnesmål av föräldrar till barn som utövat idrott på konstgräsplaner och som intygar att då barnen kommer hem hittas gummigranulat i familjernas hallar så visst sprids gummigranulat okontrollerat från våra konstgräsplaner.

Om siffror mellan 1000 till 4000 kilogram per år som en konstgräsplan i medeltal fylls på med gummigranulat stämmer vill jag sätta lite perspektiv på siffrorna med jämförelsen att 1000 kilogram är en liten bils vikt. Detta betyder att en konstgräsplan under en tio års period fylls på med minst 10 000 kilogram gummigranulat vilket motsvarar tio småbilar eller fyra stadsjeepar.

Skulle granulatflykten fås ner till endast 300 kilogram per år så motsvarar det på tio år ändå 3000 kilogram som ingen med säkerhet vet vart försvinner. Så min fråga är; varför ens tänka tanken på att anlägga en konstgräsplan med gummigranulat då det finns bra alternativ och stadens personal bevisligen har god kunskap i att sköta gräsplaner?

Martin Nilsson (S)