DELA

Varför kallar ni er socialdemokrater?

Såg i tidningen att remissvaren om förslaget om rösträtt för 16-åringar har kommit in. 41 instanser hade möjligheten att ge ett svar och av dessa har fem förordat förslaget. 5 av 41. Av partierna har ett enda kommit in med svar; Åländsk Demokrati. Vi avslog förslaget, efter att ha tillfrågat våra yngsta sympatisörer, av vilka en del inte ens har rösträtt nu. Trots detta väljer kansliminister Nina Fellman (S) att gå vidare med förslaget. Varför ber minister Fellman 41 instanser ta ställning till en fråga om LR ändå inte lyssnar på dem? Är detta demokrati? Regeringen har också sagt att den vill ha folkomröstningar angående sammanslagning av kommuner. Kommer LR att lyssna lika lite på folkets röst där?

ÅLD föreslog folkomröstningar i kommunerna angående flyktingmottagning, men vi har inte fått någon respons där. Eller kanske det ingick i den ”rasistiska gojan”, som minister Fellman kallade våra insändare. Varför kallar ni er överhuvudtaget Ålands socialdemokrater? Ni vill dränera sjukvården på 2  000 000e och ”bidrag till invånare” med 700 000e samtidigt som ni vill pumpa ut 2 700 000e till vindkraftföretagarna. Ni berömmer er sociala kompass, men för mig ser det snarare ut som om ni har hamnat på kontrakurs på grund av en kraftig magnetstörning. Då vindkraftföretagen gick med vinst så delade de ut dividender. Nu när det går sämre så kommer de med mössan i handen till socialdemokraternas öppnade kassakista Ni har seminarier med öppna debatter om nya åldersgränser i kommunalvalet. Ni sänder ut ett betänkande på remiss. Bara 5 av 41 vill sänka den gällande åldersgränsen på 18 år, men ni bestämmer er ändå för att sänka den till 16 år. Då måste man ju få fråga varför ni kallar er ”social”-”demokrater” eftersom ni varken är för ”social” eller för ”demokrati”. Mot bakgrund av de alla de märkliga frågeställningarna och ägandet kring vindkraften samt ledamoten Igge Holmbergs uppenbara intresse av att den ”debatten” skall ske bakom lykta dörrar i ett utskott och inte öppet i lagtinget så tror jag att många skulle tycka att Ålands korrupta despoter (ÅKD) vore en mer beskrivande beteckning för minister Fellmans parti.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati