DELA

Varför inte Ukrainagatan?

Emellanåt föreslås att gator och platser i vår stad skall döpas om. Det har framkastats att Stora gatan skall heta Södra Esplanadgatan, Slemmern Solviken och nu senast Norra Esplanadgatan Ukrainagatan. Uno Godenhjelm, postmästare och skribent, menade på 1880-talet att gatunamnens fader G.T. Chiewitz ingalunda hade tänkt sig att våra gator skulle heta fantasilösa Norragatan, Södragatan, Nygatan eller just Norra Esplanadgatan. De var bara interimistiska och skulle så småningom ges ”riktiga” namn av stadsborna själva. På den linjen var också Ålands son, arkitekten Lars Sonck, som i sin stadsplan från 1919 (mitt under kampen för återförening) kallar esplanadgatorna Kungsgatan och Drottninggatan.

Stora gatan är just ett sådant ”riktigt” namn. När gatan äntligen blev färdig fram till Neptunigatan, femton år efter stadens födelse, var den verkligen stadens största och bredast gata, i folkmun Stora gatan. (Slemmern däremot anses av vissa forskare vara hela Ålands enda riktigt gamla ortnamn!)

Så varför inte Ukrainagatan, som ytterligare ett steg mot ”riktiga” gatunamn i Mariehamn.

JERKER ÖRJANS

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp