DELA

Varför inte skriva objektivt om partierna?

Det är fascinerande när man läser nyhetsrapportering eller granskning om våra lagtingspartier och politiker av våra två lokala tidningar. Kring vissa partier råder det inte någon form av kritik, medan andra partier jämnt och ständigt ska framställas som instabila och skakiga partier av media genom vinklade rubriker och innehåll.

Missförstå mig inte, jag tycker det är otroligt viktigt att media kritiskt granskar våra folkvalda och partierna. Det är viktigt för demokratin och för tillförliten till våra politiker. Men den konstanta och så uppenbara motarbetning av media mot vissa politiker och partier börjar bli så löjeväckande så nackhåret reser sig av rädsla. Vart har den professionella attityden från media tagit vägen?

Ett typexempel är Moderat Samling. Det går inte en enda nyhetsartikel där media konstant vill försöka framställa partiet som instabilt och splittrat. Några konkreta exempel är när rubriken lyder att partiet skulle ha sågat Petri Carlssons förslag om förslag till folkomröstning gällande kommunsammanslagningar under deras vårmöte. Samt att Moderaterna skulle vara splittrade kring löneökningar för lagtingsledamöter. Listan kan göras längre.

Jag var själv på MSÅ:s vårmöte och kunde då inte uppleva någon sågning av Petris förslag? Tvärtom hyllades Petri att han vågar ta upp frågan och står för sin åsikt. Däremot fördes en konstruktiv diskussion under mötet som ledde till omröstning för majoritetens favör. Av tidningens rubriksättning framstår det som partimedlemmarna skulle stått med högafflar och bengaliska eldar mot honom. Vilket givetvis inte var fallet. Oenighet bland partierna gällande löneökningar för en lagtingsledamot råder i alla läger. Jag intervjuade själv flera representanter från olika partier vars svar var högst varierande. Varför lägga stort krut på att framställa MSÅ som oeniga när de facto alla är det kring frågan i lika hög grad?

Jag tycker ett parti ska ha högt till tak när det kommer till att ha åsikter. Ett parti som bara tycker lika eller inte har interna debatter är ett tråkigt parti. Något som jag inte skulle vilja vara en del av. Ett parti måste ha livliga och konstruktiva debatter internt och åsiktsskillnader för att kunna utvecklas och växa. Det visar att partiet i fråga är brett, öppet för olika åsikter kring frågor och att alla får komma till tal.

Sida vid sida med detta råder ingen kritik- och vinklingsprocess mot Centern (åtminstone för ÅT:s del). Enda kritik jag beskådat från media är Lampis ledare om Centern som en Circus (en bra och rätt sådan förövrigt) som är av större omfattning.

Jag är varken sympatisör för Moderat Samling, Socialdemokraterna eller något annat lagtingsparti på Åland. Tvärtom får de fast tappa alla mandat för min del. Men denna löjliga vinkling och häxjakt på vissa partier och politiker som är närmast notorisk, börjar bli så löjeväckande att till och med Kekkonen skulle ha avgått i ren protest från sitt ämbete.

Det måste råda rättvisa och jämlika spelregler för alla politiska partier och politiker på Åland. Våra tidningar, trots privatägda, har ett stort samhällsansvar som de alltid tidigare har levt upp till. Det är dags att ni börjar göra det igen.

Obunden ålänning