DELA

Varför inte samma stöd till praktisk utbildning?

När jag nu en gång diskuterar skolfrågor, så vill jag ta upp ännu en aspekt av yrkesutbildningen på Åland. Det finns många ungdomar, som kanske inte har haft anpassad läroplan, och som har gått genom grundskolan med godkända betyg. Om vi använder den gamla, och ofta felaktiga, indelningen i teoretiker och praktiker så gäller dethär alltså ”praktikerna”. Elever som har gått genom grundskolan. De har jobbat mycket, för att försöka passa in i den övervägande teoretiska skolundervisningen. De har inte alltid lyckats så bra, men de har kämpat på tillsammans med skolans personal, för att genomföra grundskolan på ett bra sätt. De kan ofta vara starkt motiverade till att fortsätta att jobba på, för att med tiden kunna skaffa sig en yrkesutbildning, och för att kunna försörja sig själv.

Men här ställer vårt nya, och på många sätt bättre, gymnasium till det. Valfriheten har blivit större när det gäller kursval. Basåret får man ”till godo” om man börjar om med en annan utbildning. Man kan läsa basämnen som möjliggör en högskoleutbildning. Allt dethär är bra! Men haken är att det i första hand är bra för dem som redan klarar sig rätt bra. Är du duktig i skolan idag så är världen verkligen öppen för dig!

Men om redan grundskolans teoretiska undervisningsmodell var ”för mycket” (och grundskolan har större resurser att satsa på anpassning av olika slag), då kan yrkesgymnasiets undervisning många gånger vara jättemycket ”för mycket”. Och den valfriheten har man inte att man kan välja bort till exempel basåret. Och det finns väldigt få renodlat praktiska utbildningar här på Åland att erbjuda våra skolungdomar. En av de utbildningar som finns, är examen för yrkeschaufförer. Men den utbildningen har man av någon anledning bestämt att den ska kosta. Också för ungdomsstuderande. Det är litet märkligt, med tanke på att övriga utbildningar är gratis. Och inte är väl yrkeschaufförslivet så väldigt privilegierat att det skulle berättiga den rätt höga avgiften? Nu är det ungdomar som inte kan välja den banan, helt enkelt för att det blir för dyrt. Så kan det väl inte vara? Att samhället understöder teoretiskt baserad utbildning, men inte på samma villkor utbildning för dem som inte är lika ”teoretiskt lagda”?

Petra Svens (S)