DELA

Varför inte samarbeta om tandvården?

Den före detta socialministern Katrin Sjögren anklagar mig för att säga halvsanningar i samband med tandvården.
Det som utelämnats enligt Sjögren är att också liberalerna velat ha en utveckling av tandvården och att man under förra perioden gjorde en tandvårdsutredning samt tog bort ÅHS-personalens tillgång till ÅHS tandvård. Dessa insatser vill den liberala f.d.ministern uppenbarligen ha kredit för.
Problemet med liberalernas ”fortsatta utveckling” av tandvården var att det förblev oklart vart den skulle och vilket som var målet. Berätta gärna vad liberalerna vill göra för att utveckla tandvården i stället för att kritisera andras arbete.
Några klargöranden från liberalerna skulle nog vara på sin plats.

Signalerna under det sista året har minst sagt varit dubbla. Liberalerna har hela tiden kritiserat vårt förslag till allmän tandvård och menar att det är ett svek mot väljarna att det inte är fixat än. Även den mest populistiska bland politiker vet att det är ett arbete som tar tid och kräver resurser. (I riket tog det 20 år att införa allmän tandvård, vilket kan vara bra att ha i åtanke.) Därför arbetar vi oss framåt steg för steg.
Socialdemokraternas mål är allmän tandvård för alla ålänningar. Utökningen har börjat genom att göra den ambulerande tandvården tillgänglig för skärgårdsbor, vi har utökat i ålder från 25 till 27 år samt gett tillgång för garantipensionärer, äldre på institution samt andra socialt och medicinskt prioriterade grupper.
Det aktuella läget är att resurserna inom tandvården har omfördelats och antalet personer som i dag har tillgång till ÅHS tandvårdsresurs är större. Resurserna inom tandvården kommer alltså att användas på ett mer effektivt sätt, komma fler till del och till fler angelägna grupper.

Det är bra att liberalerna är för en utveckling av den allmänna tandvården, men det kunde visas i mer konkret handling.
Katrin Sjögren påstår att tandvagnen till skärgården är ett liberalt förslag, men när lagen som skulle möjliggöra detta kom till lagtinget motarbetade liberalerna förslaget att ge skärgårdsborna rätt till allmän tandvård genom att driva en stenhård oppositionslinje om att förslaget var kränkande och diskriminerande. Man påstod att lagen skulle falla. Vi skulle minsann få se!
Men lagen gick igenom lagstiftningskontrollen utan någon anmärkning och Ålandsdelegationen konstaterade att någon diskriminering var det inte fråga om.

Katrin Sjögren talar om sjukkostnadsavdraget som ett sätt att finansiera privat tandvård. Javisst, så är det och så fungerar systemet även 2013, men med hänsyn tagen till inkomst. Landskapsregeringen kommer i höst med en analys över befintliga system med högkostnadsskydd, sjukdomskostnadsavdrag och ÅHS-avgifter för att optimera systemen så vi på bästa sätt kan stödja personer med sjukdom och små inkomster.
Det är synd att inte liberalerna och dess ordförande Katrin Sjögren på ett konstruktivt sätt vill vara med och nå sitt eget mål, att utveckla tandvården på Åland. Det verkar vara viktigare att misskreditera socialdemokraterna än att samarbeta om en utveckling av mun- och tandvården. Vi tar avstånd i från Sjögrens påhopp om osanningar och vinklade bilder.

Sjögren säger att många ålänningar väntar på allmän tandvård. Det betyder att socialdemokraternas vallöfte är legitimt och bör förverkligas.
Vi samarbetar gärna för att uppnå detta mål och ser framåt i stället för att ägna tid åt gamla politiska oförrätter och vendettor.
Camilla Gunell, Lantråd
Carina Aaltonen, Social och miljöminister