DELA

Varför inte kostnadseffektivare sophantering?

Mises styrelseordförande Rauli Lehtinen är förbryllad över Jomalas beslut att inte ge Mise fullmakt att upphandla renhållningstjänster för längre perioder.
Vi anser däremot att det är ett klokt beslut, varför ska en kommun ge en sådan fullmakt som fördyrar sophanteringen för kommuninnevånarna?
Jomala är, till skillnad från staden, månar om att hålla nere kostnaderna för sina innevånare och har också belönats med stor inflyttning.
Ålands Framtid föreslog för drygt ett år sedan att Mariehamn skulle gå ur MIse samarbetet. Vår uppfattning var att ett hushåll kunde få grundavgiften sänkt med 50-60 euro per år, utan att servicen skulle försämras.

Vad staden behövde göra var att upphandla en bemannad återvinningsstation liknande den som finns i Norrböle.
Och att i grundavgiften skulle ingå gratis lämning av farligt avfall samt återvinningsfraktioner såsom glas, aluminium, papper etc.
Hushållen skulle få lämna in elektronik, batterier, vitvaror mm som är ett producentansvar.
Återvinningscentralen skulle ta emot brännbart/bio-, trädgårds-, rest- och byggavfall mot en avgift.
Om ett hushåll önskade en fastighetsnära hämtning av brännbart restavfall/bio eller återvinningsmaterial beställs det liksom i dag direkt av hushållen från ett godkänt renhållningsföretag.

Med det här förslaget skulle dessutom Mariehamns stads fastighetsbolag Marstad kunnat minska sina kostnader med sammanlagt ca 45 000,- euro per år.
Men den här förslaget förkastades naturligtvis av stadens majoritet som hellre låter de byråkratiska kvarnarna fortsätta mala än sparar pengar åt skattebetalarna.
Tom Forsbom
Axel Jonsson
Rolf Granlund
Ålands Framtid