DELA

Varför inte HUT?

Våra ”obundna” tidningar nonchalerar förvånansvärt effektivt årets nykomling i lagtingsvalet. Gruppens koncept är väl i högsta grad av allmänt intresse?
HUT-gruppen är ny och budskapet är av intresse. Vore intressant om tidningarna skulle penetrera konceptet mer ingående.
Var våra två tidningar har sina sympatier står väl ganska klart. Men är det så att HUT-gruppen upplevs som ett hot mot de egna och därför negligeras? De glöms eller utelämnas i enkäter, valpejlingar och ledare. Finns det en avsikt? Är det så här journalister manipulerar väljarna?

HUT-gruppen har kanske en liten reklambudget – men den har ett stort budskap.
Vi som tänker längre än till EN valperiod ger gärna HUT en röst.
Konceptet är långsiktigt och hållbart.

HUT supporter