DELA

Varför inte gågatan som en rökfri zon?

Det var med viss förvåning jag läste en tidningsnotis om att stadsstyrelsen i Mariehamn förordar att min motion om möjligheten att göra gågatan i staden till en rökfri zon enbart skulle föras till stadsfullmäktige så som till kännedom.

När jag tog del av beredningen blev jag än mer förvånad hur lättvindigt stadsstyrelsen i princip förkastar motionen eftersom de anser att frågan redan utretts tidigare utan att i beredningen motivera vad denna utredning utgår ifrån. Kanske den knapphändiga behandlingen av motionen berodde på att stadsstyrelsen gick i sommarlovstankar?

Anledningen till att jag skrev motionen var att få svar på frågorna kring möjligheterna att göra gågatan till en rökfri zon och om det skulle leda till någon som helst negativ konsekvens.

Viktigt att beakta i sammanhanget är att inom en 150 meters radie runt gågatan i Mariehamn redan finns två rökfria platser dit allmänheten har tillträde. Den ena är området kring Landskapsregeringen och den andra är, hör och häpna, Mariehamns stads egna stadshus där den sistnämnda sedan 1 januari 2015 är en rökfri arbetsplats.

Runt dessa två rökfria arbetsplatser är det i huvudsak vuxna människor som dagligen rör sig medan vi på stadens gågata har små barn, astmatiker och personer med olika typer av allergier som vistas och där är det tydligen mindre viktigt att få till en rökfri zon?

Vad är då en rökfri zon? Personligen tror jag att det inte krävs ett lagbaserat förbud mot tobak eller att gatan måste tapetseras med fula förbudsskyltar för att uppnå en rökfri zon längst Torggatan.

Jag är nämligen helt övertygad om att även den mest inbitna rökaren lätt kan tänka sig avstå från att röka då personen vistas på samma gågata som icke rökande barn och vuxna.

Så min fråga är vad stadsstyrelsen har att vara rädda för då de väljer att inte arbeta vidare med målsättningen att göra gågatan i Mariehamn till en rökfri zon?

MARTIN NILSSON (S)