DELA

Varför inte enhetliga regler för resande in och ut från Åland?

Situationen för oss ålänningar har varit allt annat än optimal varken vad gäller smittspridning, karantänsregler eller ut- och inresande från Åland. Nu kommer ju vissa restriktioner att lätta något, men faktum kvarstår.

Vi har inte haft någon samhällssmitta vad gäller Corona på Åland, de fall som förekommit har alla hämtats utifrån. Ja, alla våra utländska gästarbetare har haft möjlighet till resor till sina hemländer, och varken behövt testa sig, eller sitta i karantän när de återvänt till Åland, efter vad som påstås. Dessutom har de erhållit nödvändiga tester för subventionerat pris för att kunna genomföra sin resa. Inte heller inresande (från till exempel Sverige) som kommit för att se till sin fasta egendom, eller hälsa på släktingar, har behövt testa sig eller sitta i karantän när de anlänt. De flesta av ovan nämnda har heller inte använt munskydd eller visir, eller hållit avstånd, vid kontakt med andra, till exempel vid besök i affärer på Åland. Däremot har vi ålänningar för dyra pengar måst skaffa oss tillstånd för att besöka till exempel Sverige, samt har det funnits krav på karantän och testning vid återkomsten till Åland. Och vi håller avstånd och använder munskydd eller visir vid besök i affärer och offentliga lokaler. Det innebär att de allra flesta som belastat den åländska sjukvården med covid-symptom är av icke åländsk härkomst, eller smittats av icke-ålänningar.

 

Borde inte samma regler ha gällt för alla? Testning och karantän när man kommer från utlandet till Åland , punkt och slut. Lantrådet uppmanar till ”sunt förnuft” när det gäller kontakter med andra människor, varför behöver inte icke-ålänningar använda sig av ”sunt förnuft”, är detta en utopist tanke?

 

RUNA LISA JANSSON