DELA

Varför inte berätta sanningen?

I brevet Leif Lindén sände till oss taxiåkare angående färdtjänständringen, daterat 8 november 2011, står följande att läsa:
”Socialförvaltningen i Mariehamn har för avsikt att förenkla hanteringen av färdtjänsten. Det systemet heter ”Birssi” och därifrån kan man säkert få mera information om hur det fungerar. På Mariehamns Taxi kan åtminstone Roland Danielsson och Dan Nylund ge information om hur det här birssi-systemet fungerar.”
Det står även att man bildar en arbetsgrupp med alla inblandade. Den arbetsgruppen har i alla fall aldrig tillsatts med alla inblandade! Jag tog direkt kontakt med Leif Lindén i november 2011 där han förklarade att det är färdigbestämt och att vi måste ansluta oss till Mariehamns taxis system. Jag tog kontakt direkt med Birssi där de informerade om att det inte lönar sig att ha ett sådant system för små firmor eftersom det kostar för mycket.
Den 24 september 2012 sände vi taxiåkare ett brev där vi undrade över om Mariehamns stad är beredd att bekosta systemet som kostar oss mellan 50.000 och 100.000 euro/ år (summan var inte färdigbestämd då) samt att vi är förvånade över att vi ska fråga konkurrenter hur vi ska bedriva våra firmor. I svaret staden gav den 5 oktober står det att det är ett missförstånd, och att det från stadens sida inte finns något krav på att man måste ha Birssi-systemet för att kommunicera med ert datasystem. Leif Lindén skrev även att de skulle informera alla berörda parter om hur det nya systemet ska fungera.

Efter att jag på nytt tog kontakt med honom och ställde den fråga vilket system vi behöver anskaffa, svarade han att det är inte hans uppgift att berätta utan vi själva ska ta kontakt med de som säljer Abilita-programmet. Han hänvisade även till deras hemsida. Efter en del sökande hittade jag deras hemsida och ringde det nummer som de har uppgivit. Svaret jag fick var att numren inte var i bruk.
Den 28 november.2012 skrev Leif Lindén i ett nytt brev att förändringen träder i kraft den 1 januari 2013 och att vi senast 1 juli måste ha det elektroniska system som kan kommunicera med stadens datasystem. trots att jag upplyste honom att kostnader för att ansluta sig är för höga. Med följde en bilaga där det är grafisk framställt hur det fungerar. Kort sagt går beställningen över en taxicentral som förmedlar det till bilen (Birssi) och efter avslutad resa sedan via Birssi till Abilitas handikappserviceprogram och därifrån till stadens datasystem. Det står också att det finns två gränssnitt, Birssi och Semel, är båda lika dyra?

Efter att vi gick ut i tidningen Nya Åland den 10 januari kommenterade Leif Lindén att vi inte behöver Birssi och att det upp till var och en vilket system vi ska ha. Han sade också att taxibranschen är en knepig bransch. Ja, jag undrar vem som är knepig!
I hans insändare den 11 januari i Nya åland får jag det verkligen bekräftat.
Han skrivar att det kostar 270.000 euro per år för färdtjänst och att det är 70.000 resor per år . Grundtaxa för taxi är 5,70 euro per resa. Därtill kommer själva sträckan, vilket skulle kosta mer än 400.000 euro per år. Med andra ord, håll dig till verkligheten, Leif Lindén.
Du skriver även att du har informerat 30 taxiföretag under 2011. Om Mariehamns Taxi räknas bort så är det 29 företag, och några av dom företagen har 2–3 bilar. Det betyder det att om vi vill ta del av de 270.000 euro som ska vi betala Mariehamns Taxi (deras förslag är att vi betalar en hyra för utrustning och användning på cirka 270 euro per månad, vilket för 35 bilar blir 113.400 euro per år ).
Vet du vad, i så fall kan du köra själv! Det kallas en förenkling av färdtjänst.
Med vänliga Hälsningar,
Rino Häuselmann på Ålands Taxi.

Ps. Jag har en lösning för bränsleupphandlingskonflikten mellan Landskapet, Teboil och Rundberg. Om Teboil betalar Runberg 10.000/månad så kanske dom kan leverera för 15.000 åt landskapet? (ironi)