DELA

Varför ingen saklig debatt?

I debatten om Finlands Sote-reform så framför det politiska etablissemanget att kommunerna skulle förlora sin skattebehörighet och även i vissa fall sin självständiga status som utförare av kommunal service som skol, barn- och äldreomsorg och andra uppgifter. Rent sakligt är det fel då inget i Sotereformen ändrar på de åländska kommunernas ställning när det gäller att sköta dagens uppgifter. Inte heller förlorar kommunerna sin skattebehörighet. Vill man däremot ha skatter motsvarande dagens så måste man sänka. Reformen har heller inget att göra med om vi har 1, 7 eller 16 kommuner på Åland.

Det som ändras med det förslag som den finska regeringen presenterat för ålands regering är att landskapet kan få möjlighet till höjd klumpsumma med cirka 70 miljoner som kompensation motsvarande de miljoner som beräknas minska om kommunerna sänker skatterna. Dessa 70 miljoner kan användas för att finansiera kommunernas uppgifter via landskapsandelar. Alltså ett 0-summespel för Ålands självstyrelse och kommunerna. Och dessa pengar bestämmer självstyrelsen själva över.

Hittills har de åländska partierna sagt nej till denna lösning och vill istället att Åland skall ta över mera beskattningsbehörighet, även om ingen riktigt har förklarat konsekvenserna när det gäller administration,uppbörd, sjöfartsstöd, hur andra av Finland skötta uppgifter på Åland skall finansieras samt en eventuell minskning av klumpsumman med mer.

I ett läge när vi har en självstyrelserevision på gång men som knappast kommer att vara i kraft 2019 så ser jag ovanstående lösning med kompensation i form av höjd klumpsumma som en möjlighet, åtminstone under en övergångsperiod tills en ny självstyrelselag trätt i kraft. Jag tror inte på hot, konfrontation och prat om självständighet som metod att lösa denna viktiga fråga.

Jörgen Strand, (MSÅ)