DELA

Varför ingen lojakt?

”Varför ska vildsvin och kronhjort som kommer till Åland skjutas bort med allt våld och inte lodjur?”
Lodjuret har vandrat in naturligt och det är en fridlyst art enligt habitatdirektivets bilaga 4a. Möjligheter till skyddsjakt finns. Landskapsregeringen följer med lodjurspopulationens utveckling.
Vildsvin förekommer inte naturligt här, är skadegörare och en trafikfara. Dem vill jag absolut inte ha lösa i de åländska skogarna. Beträffande de förrymda kronhjortarna har jag arbetat för att de ska få bedövas och testas men vet i skrivande stund inte om veterinären kommer att gå med på att försöka spara det sista djuret.
Tobben Eliasson (C),
näringsminister