DELA

Varför hastighetssänkningar när arbetet står stilla?

Bäste Björn Ekblom, jag läser i tidningen om hastighetsbegränsningen längs cykelvägsbygget intill Landsväg 1 genom Jomala, och att ni anser att hastighetsbegränsningen är bra för den lätta trafiken, motorcyklisterna, för vilka det kan vara farligt att köra snabbare genom vägbygget.

Jag är själv bilist och motorcyklist, och pendlar dagligen denna vägsträcka, och efter nästan ett år av 70-skyltning på sträckan S-Market – Kungsövägen, samt många gånger 50-skyltning, trots att det under 90 procent av tiden inte pågått någon aktivitet där, så skulle jag vilja påstå att skyltningen får följande konsekvenser:

– De som regelbundet trafikerar sträckan hamnar i ”Peter och vargen”-situationen: man kör enligt hastighetsbegränsningen dag efter dag utan att förstå varför, då det enda man ser är ett tomt bygge, och snart är skyltarna något man inte reflekterar över och man kör 90 på sträckan igen. Detta får till följd att när det väl sker aktivitet på vägbygget så uppstår farliga situationer då trafikanter plötsligt ställs inför det faktum att det är maskiner och vägarbetare på vägen.

– De trafikanter som är laglydiga och kör 50 km/h skapar stor frustration hos de som pendlar längs sträckan då dessa blir ”bromsklossar” – detta leder till farliga omkörningar. Även om Åland är så litet att en omkörning sällan är motiverad så tror jag att vi alla kan vara överens om att ålänningar ändå alltid kommer göra en omkörning ifall hastigheten är lägre än 5 km/h under skyltad hastighet. Detta är något jag ser nästan dagligen, och något jag är rädd att kommer bli ännu mer påtagligt då antalet turister ökar.

Att motivera 50-skyltningen för motorcyklisternas skull känns även det helt fel. Motorcyklar utgör enligt ÅSUBs statistik för 2016 cirka 6 procet av trafikbeståndet (mopeder räknar jag inte in eftersom de endast går 45 km/h), och att tvinga 94 procent av trafikanterna till att hålla en lägre hastighet för att 6 procent kanske kan uppleva något som jobbigt verkar inte riktigt som en bra prioritering. Jag som motorcyklist har dessutom inte upplevt några som helst problem att köra över de avgrävda partierna trots att jag kört 90 km/h, snarare tvärtom.

Hade det inte varit tillräckligt att ha skyltarna som varnar för ojämn väg och så får de som vill sakta ner? Det finns inget som hindrar detta, och det får ju till följd att trafiken i övrigt får flyta på i lämpligare hastighet längs sträckan?

Jag skulle även vilja avsluta med att påpeka att jag ser samma fenomen längs cykelvägsbygget från Lemströms kanal till Söderby: skyltning om 50/70 trots att ingen aktivitet råder, vilket leder till att folk snart struntar i skyltarna och inte blir varse om att det faktiskt pågår verksamhet förrän de kommer över ett krön eller runt en kurva och plötsligt har en grävmaskin framför näsan. Kan inte skyltningen fortsättningsvis vara 90 när ingen aktivitet råder (det är trots allt i båda dessa entreprenader knappt någon inverkan på landsvägen då cykelvägsbygget sker på sidan av) och att entreprenören ställer fram skyltar när de faktiskt jobbar där? Prova åka från Lemland till Hammarland mitt i natten nuförtiden, och se om du klarar av att vara laglig. Att sitta i 50 km/h kilometer efter kilometer längs en bred och fin väg är det inte många som klarar med sinnet i behåll.

SVAR PÅ INSÄNDARE

Bästa trafikant som vill vara laglydig.

Vi har förståelse för att det kan kännas frustrerande att hålla en lägre hastighet än vad man annars är van vid på vissa delar av vägbyggnadsområdet. Specifikt gällande Eckerövägen har det varit en nedsatt hastighet alldeles för lång tid. Vi har fått en fördröjning i projektet då vi väntat på Jomala kommun som sent om sider beslöt att de ville delta i projektet genom att anlägga och finansiera belysning längs GC vägen. Arbetet med GC vägen kommer att återupptas först i början av augusti. I och med det beslutet beslöt vi på ett arbetsplatsmöte den 12 juni 2018 att höja hastighet för hela vägbyggnadsavsnittet till 70 km/h och förse avgrävningarna med varningsmärken och kantmarkeringsskärmar. Detta har redan verkställts.

På arbetsplatsmötet som hölls senare samma dag för Lemström – Söderby, beslöts att hastighetsbegränsningen om 70 km/h för Lemlandsvägen fortsättningsvis kommer att gälla på de två avsnitt om sammanlagt ca 2,5 km som i dag är hastighetsbegränsade. På de platser som direkt byggnadsverksamhet pågår kommer det tidvis att vara skyltat för lägre hastighet.

Med vänlig hälsning,

Björn Ekblom

vägingenjör