DELA

Resultat räknas

Michele Ferrari (Lib) beklagar sig över majoritetens beslut i stadsfullmäktige och är samtidigt positiv till en delgeneralplan för centrum som med oerhört stor sannolikhet skulle hamna i en rättsprocess. Det vet vi eftersom det finns fastighetsägare som har meddelat att dom tänker besvära sig till domstol. Detta betyder flera års fördröjning. En fördröjning på en del tomter har dessutom redan skett på grund av liberalernas och socialdemokraternas tidigare beslut i stadsstyrelsen av bygg-, åtgärds- och rivningsförbud för centrum. Bra att du ber om ursäkt till fastighetsägarna, men gör det av rätt orsak. Inte genom att skylla på andra när det är de flesta Liberaler, tillsammans med alla socialdemokrater, som har bromsat utvecklingen i flera års tid.

Vill man minska riskerna för besvär och lång tid av domstolsprocesser ska man ta fram en plan som ännu flera kan acceptera. Det försöker vi göra. Inga k-märkningar med absolut tvång utan fortsatt samråd med fastighetsägare där andra aspekter än bara kulturella beaktas på riktigt, såsom staden har gjort de senaste 50 åren. Vårt förslag resulterar också i att det blir mer kvartersvis likabehandling, vilket resulterar i önskad förhöjd byggrätt för några fler. Det är inte bara att ta fram en plan på papper utan man måste få byggnationen förverkligad också och det är bara i samverkan med fastighetsägarna det kan ske. En plan räcker inte. Resultat är det som räknas.

PETRI RAUTANEN (M)

STADSFULLMÄKTIGELEDAMOT