DELA

Varför hållbar utveckling del 1

Samhällsplaneringen underlättas väldigt mycket, det är inte realistiskt att ändra samhällsinriktning vart fjärde år.
Hållbar utveckling bör bestå oavsett vilken gruppering som har makten,på samma sätt som demokrati.
Följande fördelar är direkta följder av Hut.
-Ekonomiskt lönsamt,tid och pengar investeras i rätt riktning.
– Politiskt lönsamt, vi ställer de rätta frågorna.Istället för varför?,blir de självklara frågorna , när? och hur!
– Socialt stärkande, alla delar av samhället blir delaktiga och kan ta ansvar.

Inom samhällsplaneringsområdet finns det två olika vägval.
Plan A: Åland bestämmer sig för att vara ett hållbart samhälle om cirka 40 år och antar de 4 systemvillkoren som grund för all utveckling,liksom bland annat 68 kommuner i Sverige och 3 kommuner i USA .

Plan B ,det finns ingen plan B.
Varför skulle vi göra något för kommande generationer? När dom inte gjort något för oss!
HUT-gruppen rekommenderar plan A,samtliga andra partier rekommenderar indirekt plan B, eftersom ickebeslut i denna fråga skadar vår framtid.
Vänligen
HUT- gruppen
Dan Jansén
Carola Sjöblom