DELA

Varför glömmer ÅHS hemtjänsten?

Ett fyrtiotal kvinnor och män jobbar inom hemtjänsten i Mariehamn. De har snart jobbat ett år med munskydd och visir, och besökt stadens gamla. Våra föräldrar och deras föräldrar!

Nu har vaccinet äntligen kommit till holmen, men ÅHS har bestämt att inte vaccinera hemtjänstens tappra personal ännu.

 

Landskapsläkaren bestämde istället att först vaccinera de allra äldsta och nu börjar man vaccinera de ”yngre äldre”. Tanken måste väl vara att de fyrtio närvårdarna inom hemtjänsten inte behöver vaccin – sedan när alla de gamla är immuna?

Gör man så för att spara skattepengar? Men vad händer just nu, när hemtjänstens personal besöker 10-15 klienter varje dag, före alla gamla ännu är vaccinerade?

 

Sedan kan man ju med rätta fråga sig hur lantrådet och ÅHS ordförande tänker? Ytterst är det väl deras ansvar att någon eller några tänker med fel ända av kroppen?

Otroligt korkat, rakt igenom!

 

MATS SANDBERG

DEBATTÖR

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Syftet med vaccinationen i Finland är att lindra coronavirussymtomen och förhindra allvarliga former av och dödsfall i covid- sjukdom. Vi följer statsrådets strategi, vaccinationsförordning (22.12.2020) samt THL:s anvisningar. I vaccinationsordningen är det är fråga om att först och främst skydda de medborgare som är de känsligaste för allvarliga former av sjukdomen, inte medarbetare. Prognosen av covid-sjukdomen är betydligt allvarligare inom de äldre och dom med risksjukdomar.

Det finns två undantag från den här principen i vaccinationsordningen: medarbetare som vårdar Covid-patienter samt personal inom heldygnsomsorgen. Motiveringen för den första gruppen är att garantera tillräcklig vårdkapacitet inom pandemin och för den andra gruppen, att personalen inom heldygnsomsorgen är i långvarig kontakt med kunder i hög risk.

ÅHS har inte glömt hemtjänsten. Dessa medarbetares tur kommer efter att vi först har vaccinerat de medborgare som är de mest känsliga för allvarliga sjukdomskonsekvensser. Det är inte frågan om att spara pengar, utan ta den största medicinska nyttan av den mängden av vacciner, som vi har i dag.

O-P LEHTONEN, CHEFLÄKARE

TORA WOIVALIN, KLINIKCHEF, SMITTSKYDDSANSVARIG LÄKARE