DELA

Varför gallras de finaste träden bort?

Det är förståeligt att skogspartier i staden också måste gallras och sly ska städas bort.

Men när det gäller den ”gallring” och ”städning” som skett längs Västernäs promenad- och cykelväg kan man nu fråga sig om det inte snarare är frågan om ren avverkning, eftersom vad man i huvudsak gallrat bort är de finaste träden?

Hur går detta projekt ihop med att ha det trivsamt längs promenadvägar och runt bostadsområden? Skulle inte träden ge både insyns- och vindskydd från vägen?

Trivsel kanske? Och hur skulle det vara att informera de boende i området och möjligen fråga vad de tycker om hur detta påverkar deras boendemiljö?

Nå, det finns tydligen människor som trivs bättre utan träd. Men vem lyssnar på oss som värdesätter träd och natur i vår närmiljö? Varför väger inte allas åsikter lika så att vi tillsammans kan bo i en miljö som vi alla trivs i? Det är väl så det bör vara i en demokrati.

Sedan kan man också fråga sig varför man efter denna avverkning lämnat allt ris och stockar kvar överallt? Det är inte speciellt roligt att finna sig boende i vad som snarast ser ut som en hybrid mellan ett kalhygge och omgivningen runt ett småskaligt sågverk.

Amppi Darmark, trädkramare