DELA

Varför föredrar Moderaterna en röd regering?

Förra veckan prövades lagtingets förtroende för regeringen. Ålands Framtid, Centern och de Obundna erbjöd Moderaterna möjligheten att ta ett verkligt och ansvarsfullt grepp om regeringsmakten. Märkligt nog kunde vi konstatera att det Moderata partiet för sjätte året i rad hellre regerar vidare, styrda i mångt och mycket av Socialdemokraterna. Åland behöver en självstyrelsepolitisk stark regering. En kraftigt påskyndad nedmontering av det svenska språket i Finland. Opålitliga handslag från Helsingfors i fråga om vindkraft och justerad klumpsumma. Likgiltighet mot Åland gällande fiskekvoter och hälso- och sjukvårdsreformer. Det är flera tydliga argument för att nu ge den sannfinländska regeringen en åländsk motpol som sannerligen brinner för vår rätt till självbestämmande och står upp för den i alla väder. Åland behöver en osedvanligt ekonomiskt ansvarsfull regering. Årets budgetbehandling i lagtinget räddas av det åländska näringslivets fina strävsamma prestationer genom en tillfälligt förhöjd flitpeng. Tyvärr skjuts därmed merparten av det behövliga prioriteringsarbetet som krävs för att skapa en långsiktigt stabil och effektiv offentlig ekonomi på framtiden. Ett arbete som skulle bli betydligt lättare med en regering som står stadigt förankrad i en gemensam borgerlig syn på hur skattepengar skapas.

Det kan väl inte vara så att Moderaterna inte förstår denna utmanande verklighet? Eller har de ingen lantrådskandidat som verkligen vill kliva fram och leda Åland i en borgerlig riktning? Ålands Framtids lagtingsgrupp

Axel Jonsson

Brage Eklund