DELA

Varför följs inte planen för Ålandsvägen?

På infratrukturnämndens senaste möte begärde nämnden en kvalitetskontroll gällande Ålandsvägens arbeten av infrastrukturdirektören. Kontrollen skulle göras för att säkra att entreprenadhandlingarna som uppgjorts av Tyrens Ab följs.

Det har redan diskuterats fel färg på kantstenarna, men infrastukturavdelningen har även bytt fabrikat på plattor från S:T Eriks till Benders. Om man byter fabrikat är det nästan alltid fråga om priset på plattorna. Får man prisreduktion och motsvarande plattor brukar detta kunna ske.

Att byta till tunnare plattor bör absolut inte ligga i stadens intresse tycker man, med tanke på trafikklass och garantier. Varför har man låtit uppgöra en dyr planering av arbetena om denna inte följs?

Hur skall man förklara detta för entreprenören som inte fick jobbet? Hur kommer man att göra när Ålandsvägens nästa etapp bjuds ut?

Sten-Åke Häggblom