DELA

Varför finns inte krishjälp här på Åland?

Hur mycket kunde inte bli lättare om man som anhörig fick stöd och hjälp efter en anhörigs bortgång. När det händer en olycka eller när det sker ett oväntat dödsfall mitt i livet så borde det finnas krishjälp att få utan att man ska tjata och fråga om det.

Läste om den fruktansvärda olyckan i Dragsfjärd där fyra personer omkom och där fick alla som behövde krishjälp, kyrkan hade öppet och en särskild krisgrupp blev tillkallad för alla som behöver prata. Det borde finnas något här också som rycker in när det skett en tragedi.

När min son var med om en bilolycka i början av sommaren så fick ingen i min familj hjälp. Jag körde helt chockad från sjukhuset via jobbet med sjukintyg och via polisen för att få lite klarhet och sen hem. Väl hemma samlade jag syskonen och vi tog första bästa färja till Åbo dit min son fördes.

Vi fick ett anhörigrum på TYKS men ingen krishjälp där heller. När vi sen kastades mellan hopp och förtvivlan i en och en halv vecka så hade vi bara varandra att diskutera med. När han sedan avled så fick jag åka till akuten för att få lugnande, psykakuten hade ingen hjälp att erbjuda. Jag hade ingen ork att börja söka efter någon krisgrupp och med facit i hand så borde vi nog ha haft någon som tagit sig an oss. Allt har varit upp till oss att leta oss fram efter hjälp. Det borde finnas någon som tar tag i situationen och tillkallar en krisgrupp med en gång. Man ska inte behöva stå helt vilsen i en svår situation.

Annette Andersson

Mamma till Julius