DELA

Varför fick Ålands hälsoalternativ Paf-bidrag?

Enligt artikel i torsdagens tidning har igen föreningen Ålands hälsoalternativ fått bidrag av Paf för sin ”ordinarie verksamhet”. Uppenbarligen har detta beslut fattats i strid med vad den medicinska expertisen rekommenderat.

Senast denna förening var på tapeten var i november då det anordnades en föreläsning som var att betrakta som ren marknadsföring av ett företag som sålde ett screeningpaket av tvivelaktigt värde. I den efterföljande debatten framkom att det företaget hade ett ganska avslappnat sätt att förhålla sig till sanningen.

Mina direkta frågor är nu: 1. Är det rimligt att Paf-pengar används på detta sätt? 2. Vem är ansvarig för detta beslut och på vilka grunder fattades det?

ANDERS GUSTAFSSON

Svar på insändare:

Föreningen Ålands hälsoalternativ ansökte om 3 150 euro för sin verksamhet år 2023 och enligt beslutet som togs av landskapsregeringen så får de pengar som beviljats (1 150 euro) inte gå till ändamål med kommersiellt syfte, det vill säga mässor eller dylikt. De beviljade medlen går enbart till verksamheten i den mån det rör skapandet av en hemsida samt till inköp av svenskspråkig litteratur. Paf-medel bekostar inte publika evenemang eller andra av föreningens tilltänkta tillställningar.

ANNETTE HOLMBERG JANSSON (MSÅ)

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTER

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp