DELA

Varför fackliga styrelseledamöter?

Jag tycker det inte är ändamålsenligt att Ålands pensionsfond har en lag som bygger på att tre av sju styrelseledamöter ska hämtas från de fackliga leden. I Ålands Pensionsfond hade vi årsskiftet tillgångar kring 460 miljoner euro.

JOHN HOLMBERG