DELA

Varför expropriering?

Öppen fråga till trafikminister Veronica Törnroos angående Föglötunneln

Varför tvingar landskapsregeringen (LR) igenom en tillståndsprocess med en tunnelmynningplacering på Wessingsboda öjen som inte är genomförbar utan bruk av expropiering .
Varför har inte LR gjort några som helst försök att informera och hitta alternativ till den uppkomna situationen.
Sven-Anders Eriksson
markägare