DELA

Varför en budgetdebatt utan ekonomi?

Debatten om nästa års budget handlade till största delen om allt annat än ekonomi. Orsaken till det är förstås att regeringspartierna vill debattera annat än ekonomin.
I debatten föreslog Ålands Framtid återigen, att regeringens verksamhetsutgifter bör minskas. Att minska kostnaderna för landskapets verksamhet är det enda sättet att få ekonomin i balans, när behörigheten över skatteintäkterna saknas och när berättigade justeringar av klumpsumman uteblivit.

ÅF påtalade också ett stort problem med det nya budgetupplägget genom att detaljinformationen i budgeten saknas nästan helt. Ingen jämförelse av kostnadsökningen från föregående år osv, osv. Det finns inget faktaunderlag i det nya budgetupplägget att bygga seriösa finansmotioner på. Vi förstår nog att det är just det som är meningen med hela upplägget. Men det är en farlig strategi att försöka dölja en dålig finanspolitik genom att mörka underlaget för förslagen.

Från ÅF sida vill vi peka på i vilken riktning vi anser att den ekonomiska politiken bör gå. Speciellt när det ackumulerade underskottet för 2014 är hela 51,2 miljoner euro – ett underskott som ökar med ytterligare 8,8 miljoner euro i nästa års budgetförslag.
Bilden ovan illustrerar på ett tydligt sätt att något måste göras. Bilden visar en jämförelse mellan andelen offentligt anställda på Åland, i Finland och i Sverige. På Åland har andelen offentligt anställda vuxit från 28,2 procent år 1987 till 37,2 procent år 2012, medan utvecklingen i både Sverige och Finland varit den rakt motsatta. I Sverige har andelen sjunkit från 34,7 procent år 1987 till 31,7 procent år 2012. I Finland har andelen sjunkit från 33,6 procent 1987 till 31,2 procent 2012.

Det sistnämnda är alarmerande på grund av att både Åland och Finland har samma intäktskälla för den offentliga ekonomin. Och det är än mer alarmerande på grund av att Finland under tiden anpassat sin offentliga sektor till en tuffare ekonomi medan Åland kontinuerligt utökat densamma. Detta är inte en hållbar ekonomisk politik och det är inte att ta de utmaningar vi står inför på allvar.
Sammanfattningsvis visar bilden att andelen offentligt anställda ökat med 32 % på Åland medan den minskat med – 9 % i Sverige och minskat med – 7 % I FINLAND under samma tidsperiod. Någonting måste göras. Jag kan försäkra att det är ÅF berett att göra. Och jag kan också försäkra att vi till skillnad från tidigare oppositionspolitiker som nu stöder regeringen kommer vi att driva samma ansvarsfulla politik även i regeringsställning.

Det här håller inte längre. Vi måste få till stånd en förändring. Åland och ålänningarna förtjänar det.
Anders Eriksson (ÅF)
Lagtingsledamot