DELA

Varför dyrare el på dagen?

En öppen fråga till dem som är ansvariga för prissättningen av elenergin och överföringen av denna inom Mariehamns stad.
Hur har man kommit fram till att vi som har Dubbeltariff 120, dag-natt, ska betala 0,7 cent mer för överföring och 0,1 cent mer /kWh för den el som man förbrukar på så kallad dagtid, i mitt fall cirka 12-13 % av totalförbrukningen per dygn jämfört med dem som har Normaltariff 110 och förbrukar 75 % på dagtid? De som har oljebrännare förbrukar kanske 20 % mer på dagen än vad vi gör.
I och med att jag har ackumulatortank och laddar den på natten tillika som jag också har möjlighet att elda med ved och utöver detta värmeslinga i öppna spisen genom vilken returvattnet från radiatorer i källarvåningen passerar på väg tillbaka till pannan har jag svårt att förstå varför den garanterat lägre dagsförbrukningen skall behöva kosta mera än normaltariffen.

Tanken var ju från början att den som till exempel värmde huset på natten (23-07) minskade toppbelastningen på elnät och maskiner på dagen då industrin kör för fullt skulle belönas med lägre elpris på natten. Så är det fortfarande.
Men vad är motiveringen till att priset på dagen överstiger Normaltaxa 110, om man har nattström? Vi betalar ju särskild hyra för mätaren.
Torsten Nordlund