DELA

Varför duger finsk beräkning?

Min plan är att bygga ett mindre egnahemshus i min hemkommun Lemland. För att få bygglov måste jag bifoga ett energicertifikat, eller rättare sagt en energikalkyl. Fick reda på av byggnads- och miljöinspektören i kommunen att denna kalkyl ska göras enligt rikssvenska regler.

Eftersom jag anlitat en finlandssvensk husleverantör betyder det att deras noggrant uträknade energikalkyl, som brukar godkännas i Finland, Sverige och Norge, inte duger på Åland.

Då jag inte fått något svar från ansvarig minister via e-post kontakt, vill jag bara få bekräftelse på att den information jag fått av en landskapstjänsteman stämmer, dvs att denna lagparagraf gick igenom i lagtinget år 2008, och att anledningen till det var att handlingarna då är på svenska. Är detta riktigt, eller har jag missförstått något?

I mitt fall är det nu beräkningsförfarandet som blivit problemet, då energikalkylen som jag lämnat in visserligen är på svenska, men ej enligt rikssvenska regler.

Är detta rimligt, att beräkningar enligt finsk modell inte gäller på vår lilla ö, som vad jag vet fortfarande hör till Finland?! Har även förstått att de finländska reglerna dessutom är mycket strängare och följer EU:s direktiv.

Mitt konstaterande är att denna lagparagraf, om man verkligen vill hårdra den, slår väldigt fel och orsakar mycket onödig byråkrati. Mycket möda för ingenting, bara för att hålla sig till en regel, som verkar basera sig på ett mindre genomtänkt beslut.

Vill uppmärksamma detta, eftersom jag knappast kan vara ensam på Åland som råkat eller som kommer att råka ut för dessa orimligheter.

Annika Hitonen

Lemland