Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Varför dröjer flygavtal?

Minister Nordberg, 18/9 var utsatt datum när ni skulle delgivit vilket bolag som fick upphandlingen på Mariehamn – Arlanda och den 3/10 skulle ni ha skrivit ett avtal med något flygbolag. Nu har de gått över 10 dagar sen detta datum och ingenting har ännu hänt. Är det så att ni nu inväntar att bolaget ni ”valt” inte hade alla papper på grej och att kostnaden väsentligt överstiger de 2 miljoner ni trodde det skulle kosta?

Jag säger igen och kommer göra det fortsättningsvis med allting som verkar ogenomtänkt. Gör om gör rätt! Avbryt hela avtalstecknandet och förläng med nuvarande operatör och gör en ny upphandling med 4 avgångar per dag och se till att vi får flera möjligheter till resor till och från Åland! Resmöjligheterna behöver utvecklas med nya idéer för att få flera att komma hit, bo och jobba!

En röst på mig är nytänk och raka svar. De finns alldeles för mycket som bara lämnas som det alltid varit! Dags för förändring!

TED HÄGGBLOM (OBS)