DELA

Varför dröjer boksluten?

Ålands Pensionsfond brukar publicera sitt bokslut i mitten av mars. I år har jag ännu inte sett till bokslutet. Min erfarenhet säger mig att om ett bokslut är försenat, så beror det på något. Vad kan det bero på? Problem med revidering? Knappast. Dålig avkastning? Knappast. Ligger nog kring 7% som vanligt. Diskussioner kring framtida strategier? Olika åsikter om ur man skall presentera resultatet?

Från nätet har jag hittat uppgifter om att man i praktiken har plockat 10 miljoner extra ut fonden för att balansera landskapets bokslut. Kan det vara orsaken?

Och landskapets bokslut. Man presenterade ett preliminärt bokslut den 20 april. Bokslutet visade ett överskott på några miljoner istället för det budgeterade underskottet. Det slutliga med analyser skulle komma ”inom ett par veckor”.

Men Tony Asumaa (Lib) hade lyckats hitta uppgifter om att LR plockat 5 miljoner extra från PAF, trots vikande resultat. Alltså borde man, för att få fram ett rättvisande resultat, dra bort 15 miljoner från ”överskottsresultatet”.

Det kan bli svårt att fortsätta att berätta om att det är intern effektivisering, som förbättrat resultatet. Eller?

Kan kopplingarna mellan boksluten förklara varför pensionsfondens bokslut dröjer?

Jag hoppas att journalisterna är alerta när de två boksluten presenteras.

Stephan Toivonen