DELA

Varför denna desinformation från den åländska regeringen?

Jag fick en inspelning tillhanda, samt kunde läsa i åländsk media över en pressträff i Mariehamn som handlade om förra veckans negativa beslut där staten inte beviljar stödmedel för åländsk vindkraft på grund av den ekonomiska kris som Finland nu genomgår.

Man kan sammanfatta, efter att ha sett hela pressträffen, att stämningen var laddad och extremt emotionell, men det ger ingen orsak för att föra fram osanningar.

Märkväl, den här insändaren handlar inte om värderingar kring vindkraft kontra kärnkraft.

Pressmötet drogs av näringsminister Gunell, flankerad främst av finansminister Perämaa och vindkraftbolagens representant Lindqvist på var sin sida.

Det som var mest uppseendeväckande var siffrorna som Gunell presenterade och som inte ifrågasattes varken av någon journalist eller åhörare eller Gunells egna medarbetare.

Istället nickade både Perämaa och Lindqvist instämmande när Gunell lade fram siffror för det största vindkraftprojektet på Åland ”Projekt Långstenarna 16 st 3 MWh vindkraftverk” (som alltså inte blir genomfört).

Till saken: Våra beslutsfattare påstod nämligen att detta projekt motsvarar tre (3) finska kärnkraftverk! Hela påståendet är ju absurt, och till det behövs inte ens en kalkylator att förstå att något inte stämmer.

Men räknar man själv får man fram att projektet ”Långstenarna” på 16 st vindkraftverk á 3 MWh skulle ha producerat ca. 140 GWh/år (under gynnsamma vindförhållanden).

Det senaste kärnkraftverket som byggts i Finland producerar i genomsnitt ca 7200 GWh/år (”Olkiluoto2” byggt 1980).

Om vi håller oss till sanning och fakta, behövs det ca femtioen! (51) ”Projekt Långnabba” på Åland för att motsvara ett (1) gammalt kärnkraftverk från år 1980. Som enskilda vindkraftverk blir antalet ca 820 st av moderna gigantiska 3 MWh vindkraftverk.

Inte alls såsom näringsministern Gunell & company framhåller att ”Projekt Långnabba med 16 vindkraftverk” motsvarar tre (3) kärnkraftverk

Man kan ta i beaktande att denna insändare utesluter i jämförelsen det under uppbyggnad varande kärnkraftverket Olkiluoto3/Areva NP & Siemens AG på hela 1600 MWh för då hade siffrorna blivit än mer astronomiskt felaktiga med regeringens kalkyler som bas.

Även kan det påpekas att vindkraftbolagens Lindqvist meddelade på pressträffen att framtidsutsikterna är så dåliga, att de åländska vindbolagen mest antagligen måste demontera vindkraftverk på grund av det här negativa beslutet. Men det var minsann en sanning med modifikation, för de åländska vindkraftbolagen hamnar det oaktat att demontera sina gamla/äldsta vindkraftverk som snart når 20 års sträcket.

Ifall våra politiker är lika dåligt pålästa i andra sammanhang, när de reser till Helsingfors med stora förhoppningar, är det inte konstigt att det går som det går – åt pipan.

Men det är väl som med den utlovade fria tandvården och vindkraftsfrågorna på Åland: Inget stämde.

(NB, jag hoppas verkligen att Gunell och Perämaa har bättre faktaunderlag när man bollar i fortsättningen med siffror för att inse vikten av att Chipsen stannar på Åland eftersom det bolaget sysselsätter direkt och indirekt en stor del av Ålands befolkning.)

Matts Hinder

Lemland

Källor: Allwinds hemsidor (de åländska vindkraftbolagen), Finnish Energy Industries statistics, Fingrid electricity consumption time series, VTT (Statens tekniska forskningscentral/vindkraft, hemsidor samt muntligen), Nyan Webb TV.