DELA

Varför denna bådska?

Det har skrivits mycket om Pommern och kommunreformen i tidningarna. Men gällande kommunreformen så belyste Runa Lisa Jansson (i NÅ 8 mars smaka på egen medicin) på ett bra sätt hur våra politiker också kör över den kommunala självbestämmanderätten, som rikets regering kör över Ålands självstyrelse, med kraftiga protester från våra politiker.

Även samma tidning träffade Jörgen Pettersson huvudet på spiken i sin insändare. Man behöver ej bli beskylld för att vara bakåtsträvare och rädd för förändringar med att vilja behålla kommunindelningen som idag.

Med storkommuner tappar man den åländska identiteten, den är förknippad med så mycket vad beträffar den politiska-talkoandan och en viss tävlan kommuner emellan. Det är en ovärderlig strävan att nå det bästa resultat till en låg kostnad.

Kolchoser är väl ett typisk exempel på sammanslagning, av detta vet vi resultatet.

Pommern och betongdockan, har det ju dryftats spaltmetrar från olika tekniska synvinklar med nitar hit eller dit. Även lite påhopp kombattanterna i mellan. Vad jag tycker har debatterats minst eller inget alls som borde vara huvudvägledningen hur Pommern skall bevaras för framtiden, är de museala aspekterna.

Vi skall komma i håg att Pommern är unik i sitt slag, vad vi vet i dag, så kanske om 20 eller 50 år är det något helt annat. Dessa existerande kvarvarande segelskepp som är ombyggda till vandrarhem skolor osv, jag tror inte dess ägare/beslutsfattare skulle ha byggt om dessa rariteter i dag.

Skall vi göra samma misstag nu som vi får ångra i framtiden och efter att ha kostat en massa pengar i onödan.

Med sunt förnuft kan vi hålla Pommern intakt/flytande och unik med den kunskap och teknik som kan erbjudas nu, och i framtiden som vi inte vet om i dag. Det gäller nu för oss att underhålla och vakta henne på bästa sätt och det klarar vi utan denna ”sarkofag”.

Vi har ju k-märkta hus som vi inte kan förändra vad material och utseende beträffar. Pommerns framtida öde borde inte beslutas i nån politisk kommitté som nu vurmar för denna ”sarkofag”. Jag hoppas att ingen politiker vill bli förknippad med ett dåligt och oeftertänksamt beslut varken nu eller efter i framtiden.

Låt Pommern ligga fritt och låt några framtida kommittéer dryfta hur Pommern skall bevaras på bästa sätt.

Så även kommunreformen, låt beslutet ligga tills nästa val. Då får samtliga ålänningar avgöra vad som är bäst.

Man frågar sig som lekman/gräsrot: varför denna brådska ?

Det är förvisso så att många politiker vill skapa ett ”monument” över sin politiska gärning.

Det räcker med statyer, mannen vid ratten och Julius Sundblom.

Frej Nordlund