DELA

Varför blåljus vid rutinkoll?

Varför har polisen blåsljus på vid rutin kontroll av last och att allt är i ordning?

Ni stoppade mej onsdagen den 13 maj för en sådan kontroll, när jag körde ett fordon som står på min far. Ett fordon som jag använder i jobbet. Jag kan förstå att ni måste kolla sådant men varför blåljus på? Vid ett rutin stopp? Ni skrämde mej och jag hann tänka ”tusan också, körde jag för fort?”. Och nu far mina pengarna till böter.

YRKESCHAUFFÖR SEDAN LITE MER ÄN 6 ÅR MED PAKETBIL

SVAR PÅ INSÄNDARE:

En av polisens uppgifter är att övervaka vägtrafiken och fordonens skick. Vägtrafiklagen (1983:27) för Åland reglerar trafikövervakningen som polisen utför på Åland. I vägtrafiklagens 7 kap. 68§ regleras trafikövervakningen gällande stoppande och granskning av fordon. Enligt 68§ skall fordon stannas på tecken av polisman. Den som framför fordon skall iaktta de direktiv som polisman ger för granskning av fordonets skick, utrustning och belastning. Han skall även tillåta polisman att granska fordonets trafikduglighet.

I Landskapsförordningen (2005:35) om vägmärken 6 kap. regleras tecken av polisman. I 49–50 §§ regleras vilka tecken en polisman kan använda vid reglering och övervakning av trafiken. Vid stannande av ett fordon som är framför polisbilen i trafiken ges ett tecken med en lykta med blinkande rött sken tillsammans med blinkande blått ljus. Det så kallade blåljuset. Tecknet anger att den som befinner sig framför polisfordonet skall sänka hastigheten, köra in i vägkanten och stanna.

Syftet med polisens trafikövervakning är att förbättra säkerheten i trafiken för alla trafikanter och övervakningen utförs inom de bestämmelser som reglerar övervakningen.
När polisen stannar trafikanter för trafikövervakning i trafikflödet används det så kallade blåljuset eftersom det är reglerat i lag och förordning.

Den 13 maj 2020 på onsdagen hade polisens fält och utryckningspatruller i uppgift bland annat att utföra inplanerad riktad trafikövervakning gällande fordons skick på Åland.

Polispatrullen som stoppade insändaren i trafiken på onsdagen den 13 maj 2020 följde de bestämmelser som reglerar polisens trafikövervakning och stannande av fordon.

KOMMISSARIE HENRIK HAGELBERG
ENHETSCHEF FÖR ÖVERVAKNING OCH UTRYCKNINGSENHETEN

ÅLANDS POLISMYNDIGHET