DELA

Varför betala mer för samma service?

Bästa Rauli, som Mises ordförande är det förstås naturligt att du vill försvara verksamheten. Men som jag ser det vill ni stärka Mises position som ett samhällsägt dyrt och byråkratiskt renhållningsmonopol.

Du skriver ju faktiskt själv i din jämförelse av grundavgifterna att ett hushåll i Geta betalar 79 € jämfört med Mariehamn där vi betalar 137 €.

Varför ska vi i Mariehamn med Ålands högsta befolkningstäthet och kortaste avstånd mellan soptunnorna betala 58 € mera i avgift för våra sopor än i det glesbebyggda Geta?

Rolf Granlund (ÅF)