DELA

Varför betala för något man inte använder?

Ett stort tack till socialdirektör Susanne Lehtinen och socialnämndens ordförande Ulf Peter Westmark för en bra och saklig insändare i Nya Åland den 17 mars 2016.

Vad skall samlingssalen på Edlagården användas till? 1 timme per dag som matsal, onsdagar 1 timme för andakt, och jag frågar sen vilka aktiviteter det skall bli. Senaste år 2015 har det inte varit någonting annat än mat och andakt. Av de 30 boende på Edlagården besöks salen av 5 – 7 personer.

Politiker tänk om. För mig är 800 euro i höjd hyra mycket som fattig och sjukpensionär.

Anhöriga skriver att ingen från Marstad fanns på plats på mötet. Jag tycker att Marstad sköter sig bra. Man får också ta litet hänsyn som hyresgäst och vara tacksam, det har varit service här på hög nivå, maten in på rummet och disken ut, vad kan man mer begära? Om man behöver aktivera sig finns Klippan på trobergshemmet dit flera far.

Jag förstår att hemtjänsten lagt ner mycken tid på hyresgäster som bor här, eftersom många är gamla och sjuka. Hemtjänsten besöker dem som behöver det.

Kära politiker och tjänstemän, för de boende på Edlagården som behöver mycket hjälp finns ju stadens servicehus samt institutionsvård, där det finns läkare och sjuksköterska. Varför bor man inte där och slipper kräva en samlingssal, som man ändå inte utnyttjar?

Eftersom de flesta av oss inte använder salen så blir 320 euro i året för att betala hyran (800 euro/mån) orättvist. Jag är nöjd som boende med att Marstad tagit över ägandet och skötseln av Edlagården. Det sköts bra nu. Som hyresgäst känner jag tacksamhet över den goda servicen.

Min förhoppning är att allt skall bli bra och alla får bestämma hur man äter och umgås.

H. Wikström

boende på Edlagården