Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Varför behövs lärare?

Nedan en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan. Varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs för att.

– motivera och inspirera, ge studierna en rytm, instruera och ställa krav, förklara, öppna, specificera, klargöra och ge råd, strukturera upp helheter, påvisa vad som är viktigt, ge exempel som underlättar förståelse och att komma ihåg, fördjupa, komplettera, berika och ge ny information, lära hur göra anteckningar och repetera, ge uppgifter som hjälper elever att lära sig mera, stöda elevens egna tankar.

Dessutom skall alla lärare undervisa, planera, fylla i dokument, delta i mängder av möten, hålla kontakt med föräldrar, gå på fortbildning, individualisera undervisningen, söka material, lära sig allt som digitaliseringen av undervisningen innebär mm.

Jag kommer att arbeta för att lärarna och övrig personal inom undervisningen skall få tid att utföra sitt arbete utan risk att bli slutkörda.

KIMMO MATTSSON

LIBERAL LAGTINGSKANDIDAT