DELA

Varför bara våld mot kvinnor?

Vid senaste fullmäktigemötet i Mariehamn lämnade fullmäktige- och lagtingsledamot Pernilla Söderlund in en motion angående ”Våld mot kvinnor”.

Det var en osedvanligt lång och innehållsrik motion. Men varför bara emot våld mot kvinnor Pernilla Söderlund? Men varför inte också mot ”våld mot män”? De flesta förslagen i motionen kunde riktas sig även mot ”våld mot män”.

Åländsk Demokrati har skrivit ”några” insändare i sk förebyggande syfte för att lyfta fram överrisker när det exempelvis gällde våldtäkter. Vi har velat skydda ”våra kvinnor”, som vi sett det, men istället vi blev kallade rasister.

Var fanns du och liberalerna då? Varför ville ni inte vara med och skydda kvinnorna då? Är misshandel entydigt värre än våldtäkt?

Vi inom Åländsk Demokrati fördömer alla former av brott, och självfallet även alla brott mot kvinnor. Är det så att du Pernilla Söderlund enbart ser problem i våld mot kvinnor och inte i våld mot män?

Jag vill absolut inte ringakta samhällsproblemet att män misshandlar kvinnor, men män misshandlar också män. Liksom kvinnor i några fall misshandlar män och kvinnor.

Det är mest män som begår våldsbrott. Det är fakta. Men de begår de flesta våldsbrott emot män. Det är fakta. Kvinnor begår också en del våldsbrott, men de flesta faktiskt emot män.

Det betyder att de flesta våldsbrott begås mot män. Enligt Brottsförebyggande rådet så var det 72 procent fler män än kvinnor, som blev misshandlade åren 2005-2015 i Sverige. Nästan dubbelt fler män än kvinnor blev alltså misshandlade. Jag har ännu inte fått de faktiska uppgifterna från polisen på Åland. Men uppgifterna från Sverige visar tydligt att våld mot män drabbar betydligt fler. Utan att på något sätt vill förringa våldet mot kvinnor. Båda är stora samhällsproblem.

Vi bör lyfta fram våldet, men se både på våldet mot kvinnor och våldet mot män.

Det märkliga är att om vi vill veta mera om till exempel landskapsregeringens syn på problematiken ”våld mot kvinnor”, så kan man gå in på regeringen.ax och klicka vidare på ”Demokrati och hållbarhet”. Alltså inte under sociala problem eller dylikt. Vill man däremot se vad LR skriver om ”våld mot män”, så tja. Kan någon förklara var man hittar det? Eller snarare varför man inte hittar något?

Både våld mot kvinnor och våld mot män är stora samhällsproblem. Men varför tar landskapsregeringen enbart upp ”Våld mot kvinnor” på sin hemsida? Och varför vill du Pernilla Söderlund enbart lyfta fram ”våld mot kvinnor” det vill säga det ena av två stora samhällsproblem? Våld mot män drabbar nästan dubbelt fler. Även om den gemensamma nämnaren tyvärr är att de flesta som begår dessa brott är män. Så Pernilla, varför inkluderade du inte både våld mot kvinnor och emot våld mot män i din motion? Med orden ”och män” på några ställen så hade motionen inkluderat tre gånger fler fall av våld och misshandel.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati