DELA

Varför är vi inte längre behöriga?

Från och med årsskiftet har Åland fått en ny lag som reglerar barnomsorgen och grundskolan. För barnomsorgen innebär det att ansvaret i kommunerna flyttas från socialnämnden till bildningsnämnden. Landskapsregeringen har uppenbarligen bestämt att många anställda inom barnomsorgen därmed förlorar sin behörighet och kan därmed inte söka en ordinarie tjänst i någon annan kommun. Innehar man inte någon ordinarie tjänst just nu så kan man inte få någon framöver heller. Detta gäller daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare och barnskötare.

Ett exempel. En barnträdgårdslärare med examen som förskollärare från Sverige och med examensbevis därifrån och som tidigare varit behörig är inte längre det. Nu måste en förskolelärarlegitimation sökas från Sverige. Den kostar i värsta fall 1 500 svenska kronor.

Dessutom måste man ansöka om ”erkännande av utländsk yrkeskvalifikation” från landskapet. Den kostar 240 euro. Till ansökan skall bifogas alla examensbevis, förskolelärarlegitimationen och alla tjänsteintyg och betyg. Det kan inte vara rätt att efter 25 års tjänst som barnträdgårdslärare på Åland samt efter otaliga fortbildningskurser bli obehörig över en natt. Man är behörig i Sverige och Finland men inte på Åland.

I Finland gjorde man år 2018 en liknande lagändring med den skillnaden att alla som varit behöriga före nya lagen också blev behöriga efter förändringen.

 

Nu till frågorna: Varför väljer landskapet att göra en så här byråkratisk och dyr lösning när det gäller behörigheten? Var finns informationen om vad som gäller och hur man skall gå till väga för att bli behörig? Som det är nu bollas frågorna mellan anställda inom barnomsorgen, den ena tror sig veta det ena och den andra något annat. Har inte hittat någon information på landskapets hemsida förutom blanketten gällande ”utländsk yrkeskvalifikation”. Hur värderas arbetslivserfarenheten och fortbildningskurser man gått under årens lopp? Vad innebär ”erkännande av utländsk yrkeskvalifikation”? Får jag någon åländsk legitimation om jag godkänns? Vad händer om jag inte godkänns, måste jag betala avgiften i alla fall? Får jag veta vad som behöver kompletteras vid avslag? Kommer landskapet att ordna kurser för dem som inte får godkänd behörighet så att man kan komplettera sin utbildning?

Med hopp om ett snabbt svar från landskapet så att frågetecknen reds ur.

 

UNDRANDE SKÄRGÅRDSBO