DELA

Varför är Föglö-tunneln kvar?

Kommentar till trafikminister Veronica Thörnroos svar i fredagens Nya Åland.
I ditt svar angående WSP:s vägplanering genom Öfladorna hänvisar du till grundkartan och biotopkartan, men glömmer det väsentliga.
Arbetet med att införliva Öfladornas rikkärrsområde i Natura2000 påbörjades av LR för c:a 10 år sedan. Redan vid det inledande MKB-mötet påpekade miljöbyrån att vägsträckningen hade dragits genom ett skyddsvärt område (se protokoll från 6/4 2009 från Rådgivande mötet)– förutsättningarna har således inte ändrats under projektets gång. Områdets skyddsvärde finns dokumenterat i miljöbyråns publikation över Ålänska skyddsvärda områden sammanställd av Håkan Kulves.

Varför försvarar trafikministern Veronica Thörnroos WSP:s försumlighet att ta reda på fakta angående skyddsvärda områden?
En MKB-utredning skall omfatta samtliga tänkbara sträckningar. Hur planerar trafikministern att införliva den pågående MKB-utredningen om det södra alternativet i en MKB-utredning gällande de övriga alternativen? Av vilken anledning stoppas inte den pågående MKBn till förmån för en MKB gällande samtliga alternativ?
Varför genomförs inte centerns löfte i budgetdebatten, som gavs av ordförande Harry Jansson, att lägga ned Föglötunnel projektet?
Sven-Anders Eriksson