DELA

Varför är det ingen som berättade sanningen?

I Nya Åland den 9 februari citeras fem osanna påståenden från januari i år av dåvarande centerordföranden och talmannen Veronica Thörnroos, angående upphävandet av avtalet för elhybridfärjan. Citaten är från Nya Åland och tidningen Åland. De berör dels om dåvarande landskapsregeringen var medveten om att ett upphävande var ett avtalsbrott, dels om hur stort skadestånd det kunde innebära. Vi kan lägga till ytterligare ett osant uttalande av Thörnroos, i Ålands Radio den 16 juni 2022: ”Är det så att vi skulle ha fått ett juridiskt besked att det här kommer att kosta er mellan fem och tio miljoner så då hade vi naturligtvis funderat ett varv till. Men någon sådan diskussion har inte jag deltagit i. Sen vet jag att tidigare ministrar har varit ut och sagt att det kommer att kosta så här mycket och bedömningen är att det blir så här, men det är inte några diskussioner som jag har deltagit i, varken med tjänstemännen vid landskapsregeringen eller med våra juridiska ombud.”

De osanna uppgifterna avslöjas när beredningsmaterialet inför hävandet av avtalet blir offentligt. Där framgår att juridiska ombudet Widman & Co, samt tjänstemän vid landskapsregeringens infrastrukturavdelning vid ett möte den 17 januari 2020 presenterar en riskanalys som klargör att ett hävande av avtalet kommer att leda till ett skadestånd, beräknat till cirka 11 miljoner euro (utfallet i tings- och hovrätt blev 10,5 miljoner, med ränta och rättegångskostnader i dagsläget över 13 miljoner). De som tar del av riskanalysen, förutom dåvarande lantrådet Veronica Thörnroos, är ministrarna Harry Jansson (C), Fredrik Karlström (MSÅ), Christian Wikström (Ob), Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), Alfons Röblom (HI), Torbjörn Eliasson (C) och Annika Hambrudd (C) samt lagtingsledamöterna Bert Häggblom (Ob), Simon Holmström (HI), Roger Nordlund (C) och Tage Silander (MSÅ). Frågan som infinner sig är: Varför är det ingen av dessa politiker som stiger fram och berättar sanningen för ålänningarna när osanningarna sprids?

MÅRTEN SUNDBERG