DELA

Varför ändrat datum för Ålandsvägen?

Har med intresse följt två intervjuer i Nya Åland, gällande Ålandsvägens ombyggnad, etapp 2. Ena intervjun är med kontrollanten och den andra med projektledaren. Bägge intervjuerna gör gällande att tidsplanen följs. I den senaste anges att vissa revideringar skett men ingenting av betydelse. När man läser den uppgjorda tidsplanen med etappmålen kan man läsa följande:

”Området vid Ålandsplan rondellen ska vara utfört så långt att stenarbetet för rondellen är färdigt utfört och första lagret asfalt är påfört för körbanan mellan rondell och anslutande gators refuger,utfört senast 20 juni.”

Man skriver ytterligare i en punkt 5.4 att förseningsböter skall utgå om specificerade tidpunkten inte uppfylls.

Man kan fundera på varför man har sådana skrivningar i entreprenadförfrågan men sedan ändrar det som det passar. Är man inte medveten om vad man skrivit och vad är anledningen att man ändrar fastställd datum? Skulle denna ändring påverkat entreprenadpriset om man ändrat tiden före anbuden lämnades in?

Olägenheterna i trafiken hade i alla fall varit betydligt mindre om den bestämda etapp tiden hade följts.

Vidare kan man fråga sig när de bägge busskurerna för etapp 1 skall färdigställas/komma på plats? Kanske blir det på ett-års dagen efter mottagningen av etapp 1.

STEN-ÅKE HÄGGBLOM

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Till viss del kunde tidsplanen följas då avsnittet Styrmansgatan–Köpmansgatan öppnades för trafik strax efter midsommar. Att det lyckades får vi vara nöjda med då inledningen av entreprenadarbetet gick trögt på grund av svåra tjälförhållanden, arbete med vatten och avloppsledningar gick att utföra, medan kabelarbete och fjärrvärme inte gick att utföra utan måste skjutas framåt i tiden tills tjällossningen skett. Allt detta leder till att förskjutningar och ändringar inom tidsplan måste ske.

Förseningar i ledningsarbeten innebär sedan i sin tur att till exempel arbetet med granitkanstenen och trottoarplattor kommer igång senare. Dock har huvudentreprenören och ledningsbolagen arbetat in mycket av den förlorade tiden. Vid Ålandsplan har utökat arbetet med bergssprängning och ledningar lett till att planerad tidplan har förskjutits, visst är det begränsad framkomlighet, men det är fullt möjligt att komma fram till gator som ansluter till Ålandsplan eller att välja andra gator som leder förbi arbetsområdet.

Från och med måndag 6 augusti startar entreprenadarbetet upp på allvar igen efter en kort semester och inom cirka tre veckor ska man kunna köra på nästa färdiga etapp av Ålandsvägen, då från Styrmansgatan upp till ÅHS tandvården och Ålands Radio & TV.

Runt Ålandsplan kommer det ännu att vara begränsad framkomlighet under en längre tid, men vi öppnar gatuavsnitt vart efter de blir färdiga. Även busskurerna vid Ålandsvägen etapp 1 kommer att finnas på plats när landsortsbussarna igen börjar trafikera längs Ålandsvägen från årsskiftet 2018-19. Kan här även nämna att entreprenadarbetet för Ålandsvägen ska vara färdigställt v 47 2018.

HÅKAN LINDÉN

PROJEKTLEDARE PÅ MARIEHAMNS STAD