DELA

Vårdpersonalens säkerhet är viktig!

Alla arbetsgivare behöver ta ansvar för att personalen inte smittas av Covid-19. Speciellt inom vård och omsorg behöver personalen känna sig säker när de vårdar sina patienter och klienter, och inte riskera att föra smittor vidare.

Oro behöver tas på allvar och det här är en ovan situation för oss alla. Personalkategorier som vanligtvis inte har behov av att bära skyddsutrustning ställs nu inför att göra nya riskbedömningar och följa nya riktlinjer. Därför är det viktigt att personalen tydligt informeras om hur de ska skydda sig. Från Sverige får vi både rapporter om att smittan finns på äldreboenden och att man sänker kraven på skyddsutrustning inom vården, detta sammanfaller med en generell brist på skyddsmaterial. Här går vi en annan väg, vilket är bra.

På ÅHS har man inte valt den svenska linjen, utan istället följer man THL`s och Åbos riktlinjer angående personalens skyddsutrustning i olika vårdsituationer och i vissa fall har man även valt att vara något striktare. Vilket är bra, för personalen ska känna sig trygga och inte utsättas för onödiga risker. Man har där ett ansvar att se till att det finns tillräckliga lager av skyddsutrustning och förbrukningsmaterial för flera olika verksamheter.

Vår arbetarskyddsingenjör uttrycker i radion en oro för de kommunalt anställda och efterlyser bättre information om hur man ska agera för att skydda sig från smitta, och hantera den situationen med Covid-19. Personalen känner sig oförberedd och saknar information från arbetsgivarna och arbetarskyddet, säger han. Även här behöver man arbeta tryggt och kunna känna sig säker. Från ÅHS har man nu tillsatt ombud och kommer regelbundet ut med information och anvisningar om hur man skyddar sig i olika situationer. Är man osäker, så får man gärna ringa till ÅHS och fråga.

Vi har fått rapporter från omvärlden att vårdpersonal i olika kategorier smittats och insjuknat i Corona. Vi får hoppas att det inte händer här. Försiktighetsprincipen är en bra princip att ta till här. Vårdpersonalen går till jobbet för vår skull vi stannar hemma för deras skull. Så om du vill visa din uppskattning för vårdpersonalen; håll dig hemma, följ och respektera de riktlinjer som finns!

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)