DELA

Vårdöbron är inte bara vårdöbornas sak

Att frågan om nybyggnad eller renovering av Vårdöbron berör vårdöborna är självklart. Men Vårdöbron är inte bara vårdöbornas angelägenhet. Vårdöbron är minst lika viktig för besöksnäringen och annan näring också i Sund och för hela Norra Åland. En renovering måste anses vara ett lågprisalternativ där syftet att spara pengar är målet. En renovering innebär en stor osäkerhet om befintliga konstruktionen är så intakt att det med någorlunda säkerhet kan hävdas att renovering är en kostnadseffektiv investering.
En nybyggnad däremot kan anses vara en investering på längre sikt där livslängden på bron avsevärt kan förlängas. Dessutom kan störningar under byggtiden minimeras.

Vårdöbron är en viktig komponent för Ålands framtida kommunikationer. Inom en tidsperiod, 60 -80 år, som en bro normalt förväntas vara funktionsduglig, är det knappast troligt att klirrande plastkassar från tax-free färjor fortsättningsvis kommer att finansiera transporter för ålänningar och besökare till Åland. Det kommer att krävas andra kommunikationslösningar som baseras på fasta förbindelser och effektiva färjpass. Norra linjen är, kommer att vara en absolut förutsättning för samhällsutvecklingen I Sund, Vårdö och norra Åland.
Vårdöbron kommer att vara en viktig del av den effektiviserade färjrutten, norra linjen. Som enligt nu rådande skisser kommer att gå mellan Hummelvik och Snäckö på Kumlinge.

Vi i Sund och även andra på norra Åland måste därför nu ställa sig upp och markera för att få beslutsfattare att inse att en långsiktig satsning på Vårdöbron och skärgårdstrafikens norra linje är en viktig förutsättning för norra Ålands utveckling.
Det motsatta, att istället satsa på ett sparalternativ som renovering, kan vara ett första steg mot avveckling av den norra förbindelsen, som i sin tur betyder att Sund och Vårdö blir återvändsgränder vad det gäller trafik, transport och samhällsutveckling.
Vårdborna har därför startat ett upprop med namnunderskrifter.
Vi i Sund och övriga norra Åland borde följa exemplet och stödja uppropet. Uppropet kommer att lägga ut listor för påskrift på Knallen, Smakbyn, Mattssons och Godby servicestation.
Vi har nu en vecka att agera på innan Vårdöbrons framtid börjar behandlas i beslutsprocessen. Gör din och norra Ålands röst hörd, skriv på uppropet! Gå in på Knallen, Smakbyn, Mattssons Café och Godby servicestation och fråga efter Vårdöbrolistan.
Markera med din påskrift att vi i Sund, Vårdö och på norra Åland vill ha möjligheter att utveckla våra bygder och att en långsiktig satsning på Vårdbron är ett steg i den utvecklingen.
Bengt Hagström
Sundsbo, för norra Ålands utveckling