DELA

Vårdöbro? Då krävs det nytänk!

Jag såg att Vårdö kommun, genom dess två ”starke män”, skickat in en skrivelse till landskapsregeringen så här i budgettider. Man tycker att ”nu är det dags”, och undrar varför ingenting händer med förverkligandet av en fast förbindelse till Vårdö. Jag tror att jag har svaret på den frågan.

Fast först vill jag bara konstatera: Det vore jättebra med en fast förbindelse där, istället för en vajerfärja. Bättre för Vårdös boende och näringsliv, och förstås bättre för de som reser via Norra linjen.

Personligen skulle jag föredra att man först gjorde en lämplighetsstudie för en tunnel Lumparland-Mickelsö-Sund, en satsning som verkligen skulle vara för ”hela Åland”. Men det är bara mina preferenser. Om det absolut nödvändigt är en bro vårdöborna vill ha så inte opponerar jag mig. Fasta förbindelser är bra!

Men, varför händer det inget i brofrågan? Det enkla svaret är att bron inte är samhällsekonomiskt lönsam med de räknemetoder vi har idag, och inte heller med den trafikstruktur vi har idag.

Vad betyder då det? Ja, helt enkelt det att ur ett driftskostnadsperspektiv så är det idag billigare att sköta överfarten med en vajerfärja än kostnaden för underhåll och avskrivning av en bro.

Enligt Landskapsregeringens räknesätt.

Om inga nya siffror kommer på bordet så har då broförespråkarna två vägar, gärna i kombination, som för projektet vidare:

1. Synka brobygget med förverkligandet av en tunnel till Föglö. Tunnelkortrutten sänker den totala kostnaden för skärgårdstrafiken, utan att man rör den Norra linjen, och kunde då motivera en ökad kostnad för trafiken till Vårdö och norra skärgården. Delar av de uppkomna tunnelmassorna kan dessutom användas för att förenkla och förbilliga brobygget och samtidigt minska dess miljöpåverkan.

2. Börja använda samma beräkningsgrunder som när man tar investeringsbeslut i infrastrukturfrågor på andra orter: Beräkna den samhällsekonomiska vinsten genom att ta hänsyn till förväntade produktivitetsökningar och framförallt genom att beräkna projektets tidsvärde. Det finns färdiga modeller för hur man gör det.

Tidsvärde används av de flesta trafikverk i den industrialiserade världen, med Åland som ett av få undantag. Det är ett beräknat värde som anger samhällsvinsten som anses uppstå om du kortar din restid. En inbesparad restimme med bil värderas i Finland i medeltal till 14,79 euro. På Åland värderas den i dagsläget till 0 (noll) euro.

När någon påstår att ”tid är pengar” så är det alltså sant på andra orter, men inte nödvändigtvis på vare sig Vårdö eller resten av Åland.

Här är din tid inte värd nånting, enligt de lokala transportekonomerna.

Så, för att konkludera: Reformera skärgårdstrafiken genom att snarast bygga tunnelkortrutt. Gå sen tillbaka till miniräknaren och räkna om projektet utifrån det sätt som omvärlden gör. Då finns det troligen en chans att siffrorna talar för att bron kan byggas. Annars tror jag det blir tufft för våra folkvalda att motivera ett brobygge.

HASSE HOLMSTRÖM