DELA

Vårdö värnar om ren miljö

I Nya Ålands utgåva 14/6 finns en artikel om kommunernas miljöarbete. Om man läser artikeln kan man få intrycket att vi i Vårdö inte gör något för miljön för att vi är besvikna på hur landskapsregeringen hanterat skärgårdstrafiken för vårdöborna. Vi vill göra ett förtydligande på den punkten.

Vårdö har fasat ut oljan och i stället satsat på att värma kommunens fastigheter med lokal förnyelsebar flisvärme. Vi håller på att förnya och förbättra vårat reningsverk och i anslutning till det kommer vi att skaffa en mattvätt. Vi försöker köpa lokala råvaror till vårat centralkök.

Att sedan landskapsregeringen fattar beslut som gör att vi måste köra över 100 km extra för att ta oss till och från Åbo med ökade koldioxidutsläpp som följd är förstås beklagligt men inget som gör att vi struntar i miljön.

Vi vill verka för att Vårdö ska fortsätta att vara en kommun där vi alla värnar om en ren miljö för kommande generationer.

MIKAEL LINDHOLM

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

SUSANNE NORDBERG

KOMMUNFULLMÄKTIGES VICEORDFÖRANDE