DELA

Vårdö väntar ännu på svar

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) beskriver dialogen med den finländska statsmakten som att ”ropa i skogen”. Man får inget svar på sina frågor hur kloka man än tycker att de är. Precis så uppfattar vårdöborna i dag landskapsregeringen och dess ovilja att föra dialog och/eller lyssna till argument.

Det handlar fortsättningsvis om 2017 års beslut att inte längre betrakta Vårdö som en skärgårdskommun i trafikhänseende. Beslutet togs över en natt utan att analysera vilka konsekvenser det skulle få för näringsidkarna på Vårdö. I dag vet vi att det i flera fall handlade om själva existensen. Företagare har som en direkt följd av beslutet tvingats lägga ner.

Andra företagare har tvingats till helt nya och fördyrande arrangemang för att nå sina kunder. Detta är inte ett anständigt sätt att bygga samhällen, särskilt inte små och sårbara sådana. All form av näringsliv kräver långsiktighet, inte lynniga infall.

Politik borde handla om att skapa förutsättningar för näringsliv och befolkning att verka på hela Åland. Detta kan inte nog understrykas och landskapsregeringen missar sällan att med ord förklara vikten av skärgården och dess befolknings möjligheter till entreprenörsskap.

I verkligheten betyder besluten något helt annat. Trots intensiva försök från företagare på Vårdö har svaret på hur beslutet gynnar regionen och dess utveckling hittills uteblivit.

När finans- och näringsutskottet behandlade frågan i fjol slog utskottet fast att att de ändrade reglerna skulle påverka tre olika grupper: varutransporter, turistföretagare och privatpersoner – alltså precis alla vårdöbor. Men efter att ha landat i slutsatsen att landskapsregeringen ”arbetar på att minska olägenheterna” godkände utskottet åtgärden.

Sedan dess har det varit tyst och detta är enligt vår mening nonchalant bortom det begripliga och med vetskapen att finans- och näringsutskottet i detta nu behandlar frågan på nytt upprepar vi det vi tidigare framhållit. Beslutet att ta bort Vårdö ur trafiksystemet var felaktigt och direkt kontraproduktivt. Därför undrar vi:

1. På vilket sätt har beslutet att ta bort Vårdös status som skärgårdskommun utvecklat regionen, skapat arbetsplatser och uppmuntrat till ett levande samhälle?

2. Avser landskapsregeringen rätta till beslutet och återge Vårdö rätten att vara en del av skärgårdens infrastruktur?

3. Anser landskapsregeringen att beslutet gynnar skärgården och dess näringsliv och förutsättningar?

4. Vad har landskapsregeringen gjort för att ”minska olägenheterna” för de drabbade företagarna och alla andra?

JÖRGEN PETTERSSON
CENTERN, LAGTINGSLEDAMOT

KURT ERIKSSON
PENSIONERAD SJÖKAPTEN OCH FÖRETAGARE

KNUT MATTSSON
PENSIONERAD BANKDIREKTÖR