DELA

Vårdö har skadats

Det råder inga som helst tvivel kring att Vårdö är en av de största förlorarna under den mandatperiod som snart är till ända. Till följd av ett illa berett beslut av landskapsregeringen vintern 2016 upphörde Vårdö att betraktas som en skärgårdskommun inom ramen för trafiken. Detta besked fick omedelbara och kännbara konsekvenser för Vårdös företagare vilka byggt sina verksamheter på förutsättningar som i ett slag förändrades. Beslutet åsamkade därmed skada för ett litet skärgårdssamhälle och, veterligen, ingen som helst nytta för någon annan.

Vid tre olika tillfällen har vi försökt få klarhet i vad som låg bakom beslutet eller på vilket sätt det gynnat näringslivet i regionen eller på Åland. Något svar har vi inte fått vilket antagligen beror på att landskapsregeringen vet att man uppsåtligen gått emot självstyrelselagens anda och därför föredrar att tiga still och hoppas det blåser över.

Det är inte vi beredda att gå med på. Det står klart bortom alla rimliga tvivel att landskapsregeringen och trafikminister Mika Nordberg (MSÅ) gjort fel och vägrar ta ansvar för detta. Det enda rimliga vore att i ett beslut återupprätta Vårdös status som skärgård vilket även har stöd i precis alla definitioner av en sådan. Om man måste åka båt till en ö handlar det om skärgårdstrafik, svårare än så är det inte.

JÖRGEN PETTERSSON
LAGTINGSLEDAMOT (C)

KURT ERIKSSON
PENSIONERAD SJÖKAPTEN

KNUT MATTSSON
PENSIONERAD BANKDIREKTÖR