DELA

Vårdhem på Åland

Vart skickas missbrukarna i dag. Anlitas de Åländska vårdhemmen.
Under många år har jag talat för ett vårdhem på Åland. Det behövs verkligen. Ingen respons från de åländska myndigheterna har man kunnat konstatera.
Dock, år 2008 beslöt jag att med goda vänners hjälp, starta ett vårdhem på Åland. Jag visste att behovet var stort. Platsen blev Eckerö.

I juni 2009 etablerades Ålands Motivations- och Behandlingscenter Ab. Hemmet är för ungdomar under 18 år. Ett vårdhem på Åland bidrar till samhället med anställningar som ju ger skatter och inkomster. Mat och husrum måste alla ha. Det betyder att matbutiker, övriga affärer, hyresvärdar med flera får inkomster. Pengarna stannar inom samhället.
Eleverna eller vårdmottagarna får gå i vanlig skola och skjutsas till skolan och åter. Ett samarbete upprättas mellan vårdhem, skola, föräldrar, socialen och eventuella företag.
Möten pågår ständigt med utvecklingsfrågor osv och man utbyter erfarenheter och tankar kring vårdnadstagaren och välbefinnandet.

Jag vill mena att ett vårdhem på Åland blir en central del i Ålands kamp mot drogmissbruket. Varför ska Åland sända sina ungdomar till Sverige eller Finland och stöta bort dem från Åland när man kan få en nära vård hemma, som är mycket mer ekonomisk.
Man förstår att det mesta blir mycket mer kostsamt och att det blir svårare för anhöriga att besöka sin kära, om man kör iväg barnen till någon annan plats.
Det kan vara av intresse att veta att om Vårdhemmet Ålands Motivations- och
Behandlingscenter Ab, går med vinst, betalas det aldrig ut någon dividend . Vinsten används istället för att skola personalen och hjälpa ungdomarna till ett bra liv. Så står det i bolagsordningen för företaget.

Det grundades även ett hem i Enklinge för personer över 18 år, samma grunduppläggning som Eckeröhemmet.
Men tyvärr måste detta hem stängas då ingen klient sändes till Enklinge, utan man valde de mycket dyrare alternativen, utanför Åland. Det är mycket tråkigt och obetänksamt.
Barnen är vår framtid. Även de utstötta missbrukarna måste tagas om hand.
Om någon vill kontakta mig kan Ni göra det direkt på mina adresser:

Jag finns här och vill hjälpa till !
Kurt Eriksson (Åf)
Lagtingskandidat nr 96