DELA

Värdesätt vår utbildning och kompetens

Vi undertecknade hälsovårdare och barnmorskor med egna mottagningar samt skärgårdshälsovårdare inom ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård) skrev för ett år sedan en insändare i lokaltidningarna gällande vår lönesituation. Vi skickade samtidigt insändaren till alla beslutsfattare inom ÅHS och till ÅHS personalchef. Vi känner oss nu frustrerade på grund av att landskapet Åland kräver behörighet som hälsovårdare och barnmorska för våra tjänster, men betalar inte för spetskompetensen. Istället har arbetsgivaren valt att ge oss samma grundlön som en nyutbildad sjukskötare får, trots att vi har den här extra specialistkompetensen. Vi har inte fått gehör för vår begäran om lönejustering det vill säga en förhöjning av grundlönen.

Vår påbyggnadsutbildning är längre än den grundläggande sjukskötarutbildningen. En hälsovårdare och barnmorska är legitimerade yrkesutbildade personer, utan den utbildningen har man inte enligt finländsk lag möjlighet att bli anställd som hälsovårdare eller barnmorska. Arbetet som hälsovårdare och barnmorska innebär bland annat förebyggande arbete på preventivmedelsrådgivningar, mödra- och barnrådgivningar, skolor och ute i skärgården. Arbetet är i hög grad självständigt och i dessa yrkesroller är du inte i samma utsträckning knuten till ett team av kollegor med liknande arbetsuppgifter eller kompetens. Vi är djupt bekymrade över löneutvecklingen vilket lett till brist på vikarier och sökande till våra tjänster samt till ”personalflykt”. Specialistutbildning ska löna sig och värdesättas. Vi kräver att vår arbetsgivare betalar grundlöner som motsvarar vår utbildning, våra arbetsuppgifter och vårt ansvar! Har vi råd att slopa den hälsobefrämjande och förebyggande hälsovården i framtiden?

CAROLINE STAFFAS
HÄLSOVÅRDARE PAPA- OCH PREVENTIVMEDELSRÅDGIVNING MARIEHAMN

KATJA JUSLIN
BARNMORSKA PAPA- OCH PREVENTIVMEDELSRÅDGIVNING MARIEHAMN

SOFIA HÄGGBLOM
HÄLSOVÅRDARE MÖDRARÅDGIVNING MARIEHAMN

CECILIA SVIBERG
BARNMORSKA MÖDRARÅDGIVNING MARIEHAMN

MONICA SUNDBERG
BARNMORSKA MÖDRARÅDGIVNING MARIEHAMN

SUSANNE LUNDBERG
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING OCH SKOLHÄLSOVÅRD NORRA ÅLAND

PIA JOFFS – SJÖSTRAND
HÄLSOVÅRDARE BARN- OCH MÖDRARÅDGIVNING NORRA ÅLAND

YVONNE HÄGGBLOM
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING NORRA ÅLAND

TITTI RÖNNMARK
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING SÖDRA ÅLAND

ERIKA WIKLUND-MÖRN
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING SÖDRA ÅLAND

GERD SÖDERMAN
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING SÖDRA ÅLAND

CHARLOTTE LINDHOLM
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING MARIEHAMN

URSULA SJÖWALL
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING MARIEHAMN

YASMINE BLOM
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING MARIEHAMN

KATRI YLIKOTILA
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING NORRA OCH SÖDRA ÅLAND

TIINA HÄMÄLÄINEN
HÄLSOVÅRDARE BARNRÅDGIVNING OCH SKOLHÄLSOVÅRD FÖGLÖ

NINA ERIKSLUND
HÄLSOVÅRDARE SKOLHÄLSOVÅRD MARIEHAMN

MONA VERHO
HÄLSOVÅRDARE STUDERANDEHÄLSAN MARIEHAMN

AGNETA BACKMAN
HÄLSOVÅRDARE STUDERANDEHÄLSAN MARIEHAMN

HELI PASANEN
HÄLSOVÅRDARE SKOLHÄLSOVÅRD NORRA ÅLAND

GUNILLA FAGERLUND-URVAS
HÄLSOVÅRDARE SKOLHÄLSOVÅRD SÖDRA ÅLAND

CAJSA IVARS
HÄLSOVÅRDARE SKOLHÄLSOVÅRD MARIEHAMN

REBECKA ENGLUND
HÄLSOVÅRDARE SKOLHÄLSOVÅRD MARIEHAMN OCH SÖDRA ÅLAND

LISEN KARELL
HÄLSOVÅRDARE SKOLHÄLSOVÅRD MARIEHAMN OCH SÖDRA ÅLAND

SILJA HONGISTO
HÄLSOVÅRDARE KÖKAR

ELIISA LINTUNEN
HÄLSOVÅRDARE KÖKAR

IRENE LITHEN
HÄLSOVÅRDARE BRÄNDÖ

LENA FRANSMAN
HÄLSOVÅRDARE BRÄNDÖ

LIISA LEHTONEN
HÄLSOVÅRDARE KUMLINGE

SUSANN LINDHOLM
HÄLSOVÅRDARE

LÄKARE SOM ARBETAR MED OSS OCH STÖDER OSS I VÅR STRÄVAN EFTER RÄTTVIS GRUNDLÖN

ANNA-MARIA SJÖLUND
ÖVERLÄKARE BARNLÄKARE ÅHS PRIMÄRVÅRD

ANNA SJÖWALL
ÖVERLÄKARE SPECIALIST I ALLMÄN MEDICIN ÅHS PRIMÄRVÅRD

MOGENS LINDÉN
ÖVERLÄKARE SPECIALIST I BARN- OCH ALLMÄN MEDICIN ÅHS PRIMÄRVÅRD

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp